Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu và báo cáo tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện

00:00 13/09/2023

Sáng ngày 13/9/2023, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu tại các địa phương thực hiện và báo cáo tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện Lập Thạch. Đồng chí Lê Quang Nghiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Long Biên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu của huyện; các đồng chí thành viên BCĐ thực hiện xây dựng NTM; bí thư, chủ tịch UBND các địa phương thực hiện xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu của huyện cho thấy, tính đến ngày 12/9/2023, thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích đạt 39/58 nội dung tiêu chí; thôn Vân Nam, xã Vân Trục đạt 31/58 nội dung tiêu chí; thôn Quảng cư, xã Quang Sơn đạt 28/58 nội dung tiêu chí; công tác phối hợp triển khai thực hiện xây dựng LVHKM tại các địa phương với các cơ quan cấp trên cơ bản được thực hiện tốt; các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ trương xây dựng LVHKM, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân tham gia góp sức hiến công, hiến của… được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh thực hiện, qua đó tạo sự đồng thuận và huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia triển khai xây dựng hiệu quả mô hình LVHKM tại các địa phương trên địa bàn huyện.
Trên cơ sở báo cáo tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ một số nội dung thực hiện còn chậm tiến độ như: Công tác thi công thiết chế văn hóa tại thôn Quảng Cư, thôn Vân Nam; việc triển khai các mô hình phát triển kinh tế; quy trình, thủ tục hỗ trợ mua thùng phân loại rác thải; giải pháp giúp các hộ thoát nghèo ở các Làng văn hóa kiểu mẫu; việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 06 của HĐND tỉnh.
Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Quang Nghiệp, TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo hoàn thiện xây dựng thiết chế văn hóa theo kế hoạch đã đề ra; rà soát, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí còn lại theo kế hoạch đã có đảm bảo lộ trình, thời gian theo quy định; các địa phương thực hiện xây dựng LVHKM giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội của các hộ dân đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích. Đối với các Ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể bám sát, cụ thể hóa thực hiện các kế hoạch; nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về XDLVHKM; rà soát các hộ khó khăn về nhà ở đủ điều kiện hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố để đạt chuẩn; vận động hỗ trợ cho các hộ và tiến hành khởi công, hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà trong năm 2023 để đảm bảo hoàn thành tiêu chí. Các đồng chí thành viên BCĐ bám sát các tiêu chí được phân công để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp để thực hiện các tiêu chí.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy về xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025, định hướng 2030, huyện Lập Thạch đã quán triệt, triển khai cụ thể hóa các văn bản của cấp trên. Đã thành lập, kiện toàn và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo; Ban quản lý, ban phát triển thôn của chương trình xây dựng NTM, hệ thống quản lý, điều hành cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Hiện 18/18 xã duy trì đạt chuẩn NTM; có 03/03 xã xây dựng NTM nâng cao và 15 thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, hiện các địa phương đang tập trung thực hiện các tiêu chí, đến nay đã đạt từ 84-89% (xã Xuân Lôi đạt 89%, Bắc Bình và Xuân Hòa đạt 84%). Đối với xây dựng huyện nông thôn mới, hiện huyện đạt 5/9 tiêu chí gồm các tiêu chí: Giao thông; thủy lợi và phòng chống thiên tại; điện; y tế - giáo dục; hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công. Đối với các tiêu chí chưa hoàn thành, huyện Lập Thạch tiếp tục tập trung để hoàn thành các chỉ tiêu trong thời gian sớm nhất.
Cho ý kiến về việc xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện, trực tiếp là các đồng chí phụ trách theo từng lĩnh vực kiểm tra các tiêu chí, chỉ tiêu; chỉ đạo các phòng, ban trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn các địa phương đăng ký xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Trước mắt tập trung chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí ở xã Xuân Lôi để chấm đạt chuẩn năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ thi công Trung tâm văn hóa thể thao huyện. Tiếp tục đề nghị tỉnh chỉ đạo, kêu gọi các nhà đầu tư hệ thống nước sạch tập trung để đảm bảo tiêu chí xã NTM nâng cao, huyện NTM. Đối với các xã xây dựng nông thôn nâng cao chủ động, quyết liệt hơn, hoàn thành tiêu chí về giao thông; tiếp tục vận động xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, kết hợp với phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp để hoàn thành tiêu chí. Đồng thời duy trì các tiêu chí đã đạt, nhất là các tiêu chí động như: Gia đình văn hóa, an ninh, quốc phòng, nghèo đa chiều...

Ngọc Thảo