Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

00:00 14/09/2023

Sáng ngày 15/9/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 9/2023 bàn và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Lê Quang Nghiệp, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị; cùng dự có đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Long Biên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại biểu các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy; thủ trưởng một số phòng, ban chuyên môn của huyện.
Hội nghị đã nghe, thảo luận cho ý kiến về một số nội dung như: Báo cáo thực hiện chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI về phát triển công nghiêp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; quy hoạch vùng huyện Lập Thạch giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045; báo cáo rà soát các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn huyện và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.
Trên cơ sở các ý kiến tham gia, thảo luận của các đại biểu. Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Quang Nghiệp và đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy Nguyễn Thế Hùng đề nghị, thời gian tới các cấp, ngành tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội… tiếp tục khai thác, phát huy nội lực, tiềm năng thế mạnh của địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân; tiếp tục giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Cho ý kiến về nội dung hiện trạng nhà đất dôi dư trên địa huyện, BTV Huyện ủy cơ bản nhất trí với đề xuất của cơ quan chuyên môn, đồng thời đề nghị UBND huyện rà soát hoàn thiện thực hiện các thủ tục quy hoạch xây dựng, quy hoạch địa điểm, quy hoạch chi tiết thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban liên quan nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh chỉ đạo, điều hành, chủ động, quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.
Đối với quy hoạch xây dựng vùng huyện Lập Thạch đến năm 2023 và tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các phòng chuyên môn phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tiếp tục rà soát, định hướng xây dựng quy hoạch chung tổng thể phù hợp với thực tế phát triển vùng, tránh dàn trải. Đồng thời bổ sung quy hoạch khu du lịch tâm linh tại Sơn Đông, hình thành chuỗi liên kết với các vùng miền của các huyện bạn.

Ngọc Thảo