Luyện tập tổng hợp diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lập Thạch năm 2023

10:00 18/09/2023

Ngày 18/9/2023, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lập Thạch tổ chức luyện tập tổng hợp diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Dự, theo dõi và chỉ đạo buổi luyện tập tổng hợp có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Bộ CHQS tỉnh. Về phía huyện Lập Thạch có các đồng chí: Lê Quang Nghiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Long Biên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập huyện; cơ quan Ban tổ chức và toàn bộ khung tập của huyện.
Luyện tập tổng hợp diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lập Thạch năm 2023

Phát biểu tại hội nghị luyện tập tổng hợp, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh yêu cầu: Để tổ chức luyện tập tổng hợp sát với điều kiện diễn tập, đúng ý định của BCĐ diễn tập, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, các đồng chí trong khung tập của huyện Lập Thạch cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, tập trung cao độ về mọi mặt, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế luyện tập của BCĐ. Người chủ trì và từng vai diễn tham gia các hội nghị phải bám sát ý định diễn tập, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình để điều hành, tham gia thảo luận, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu đề ra. Đề nghị các cơ quan bám sát với kịch bản luyện tập, diễn theo tình huống sát thực tế.
Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị luyện tập, đồng chí Lê Quang Nghiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh. Đồng chí hứa sẽ chỉ đạo các lực lượng phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng với các lực lượng liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 
Ngay sau khai mạc, các thành phần trong khung tập đã tiến hành luyện tập theo kế hoạch đề ra. Kết thúc luyện tập, BCĐ diễn tập KVPT huyện sẽ tiến hành rút kinh nghiệm để đánh giá khách quan, toàn diện và chính xác kết quả luyện tập tổng hợp, làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện các văn kiện, khung diễn tập, phương án tác chiến và các nội dung có liên quan phục vụ diễn tập. 
Luyện tập tổng hợp là một nội dung hết sức quan trọng, là bước tập duyệt cuối cùng trước khi tổ chức diễn tập chính thức nên các thành phần, lực lượng tham gia luyện tập tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luyện tập tổng hợp và diễn tập KVPT huyện Lập Thạch năm 2023.

Thanh Hương - Ngọc Thảo