Huyện ủy Lập Thạch

12:00 26/07/2020

Trụ sở Huyện ủy Lập Thạch
Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch
Điện thoại: 0211.3830103 - Fax: 0211.830103 - Email: 
 
huyenuylapthach@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ

 

 

  

Đồng chí: Hà Đình Nhã

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

 

 

  

 Đồng chí: Nguyễn Thế Hùng

PBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND

 

 

 

Đồng chí: Phan Tuệ Minh

PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND

 

 

II. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ LẬP THẠCH KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

 

 Đồng chí: Hà Đình Nhã

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

 

 

 

  Đồng chí: Nguyễn Thế Hùng

PBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND

 

 

 

Đồng chí: Phan Tuệ Minh

PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND

 

 

Đồng chí: Đào Quốc Khánh

UVBTV - Phó Chủ tịch

Thường trực HĐND huyện

 

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Tưởng

UVBTV -  Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

  Đồng chí: Nguyễn Ngọc Anh

UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức

 

   

 Đồng chí: Nguyễn Duy Hưng

UVBTV - CHT BCH

Quân sự huyện

 

 

Đồng chí: Phan Anh Huấn

UVBTV - Trưởng Công an huyện

 

Đồng chí: Phùng Thế Hải

UVBTV - Trưởng BanTuyên giáo kiêm Giám đốc TTBD Chính trị huyện

 

Đồng chí: Phạm Thị

Thu Hường - UVBTV

Chủ nhiện UBKT  HU

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thiệu Huy

UVBTV - Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch MTTQ huyện

 

 

 


 

 

     

BBT