Quy hoạch

 
Quy hoạch

THÔNG TIN QUY HOẠCH

 

 

 

 

I. Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp Lập Thạch 1 tại huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

 

- Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Công ty CP kiến trúc Văn hóa Việt.

- Địa điểm: Tại thị trấn Lập Thạch và xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch; xã Đồng Thịnh và xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Quy mô: 128,4643 ha.

- Tính chất: Là khu công nghiệp được xây dựng tập trung, có cơ sở hạ tầng kĩ thuật đồng bộ; có các ngành sản xuất công nghiệp đa ngành với công nghệ hiện đại, tiên tiến không gây ô nhiễm và bảo vệ môi trường; đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kho tàng và dịch chuyển cơ cấu lao động của huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô và tỉnh Vĩnh Phúc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phối cảnh tổng thể

 

 

Bản vẽ kiến trúc cảnh quan

 

II. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Lập Thạch 2, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

1. Tên đồ án:  QHCT tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Lập Thạch 2, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Viện quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc.

4. Vị trí, quy mô lập quy hoạch:

4.1. Vị trí: Tại xã Bàn Giản và xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch.

- Phía Bắc và Đông Bắc giáp đất dân cư thôn Me xã Bàn Giản;

- Phía Đông giáp hồ Đồi Bìa xã Đồng Ích;

- Phía Tây giáp đất nông nghiệp xã Bàn Giản và xã Đồng Ích;

- Phía Nam giáp thôn Kim Bảng và đất nông nghiệp xã Đồng Ích.

4.2. Quy mô: Tổng diện tích quy hoạch là 111,501 ha. Trong đó diện tích thuộc xã Bàn Giản là 89,5227ha, xã Đồng Ích là 21,9793ha.

 5. Tính chất: Là khu công nghiệp hiện đại được đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát triển các loại hình công nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp phụ trợ và sản xuất các sản phẩm công nghiệp tiên tiến. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi để thu hút đàu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp của tỉnh. 

 

 

 

Sơ đồ vị trí

 

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Phối cảnh tổng thể

 

File đính kèm: Quyet dinh/so 1203 QD QH KCN lap thach I(2).pdf

 

        III.  Điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Liễn Sơn, Liên Hòa, Hoa Sơn, Tử Du (khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa - khu vực 2) tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

- Quy mô diện tích: 295,1634 ha.

- Tính chất: Là Khu công nghiệp được xây dựng tập trung, có cơ sở hạ tầng kĩ thuật đồng bộ, hiện đại; đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kho tàng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Có các ngành nghề sản xuất công nghiệp đa ngành với công nghệ hiện đại, tiên tiến, đảm bảo vệ sinh môi trường.

 

 

 

Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

 

 

IV. QHCT tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Lập Thạch 1 tại huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

 

 1. Tên đồ án: QHCT tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Lập Thạch 1 tại huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Công ty cổ phần kiến trúc Văn hóa Việt.

4. Vị trí địa điểm và phạm vi nghiên cứu quy hoạch:

4.1. Địa điểm: Tại thị trấn Lập Thạch và xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch; xã Đồng Thịnh và xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

4.1. Phạm vi lập quy hoạch:

- Phía Đông giáp đất dân cư và gò đồi xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch;

- Phía Tây giáp đất dân cư và đất nông nghiệp xã Đồng Thịnh, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô;

- Phía Nam giáp đất dân cư và đất nông nghiệp xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch và xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô;

- Phía Bắc giáp đất dân cư và đất nông nghiệp thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch và xã Yên Thạch, huyện Sông Lô.

5. Quy mô và tính chất:

5.1. Quy mô: Tổng diện tích lập quy hoạch là 128,4643 ha.

5.2. Tính chất: là khu công nghiệp được xây dựng tập trung, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; có các ngành sản xuất công nghiệp đa ngành với công nghệ hiện đại, tiên tiến không gây ô nhiễm và bảo vệ môi trường; đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kho tàng và chuyển dịch cơ cấu lao động của huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô và tỉnh Vĩnh Phúc.

 

 

 

 

 

Phối cảnh tổng thể

 

V. QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp, dịch vụ khu vực nút giao giữa đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và đường tỉnh 305C tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

 

1. Tên đồ án: QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp, dịch vụ khu vực nút giao giữa đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và đường tỉnh 305C tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư quy hoạch: Sở Xây dựng

3. Địa điểm, phạm vi lập quy hoạch

3.1. Phạm vi lập quy hoạch

Tại các xã Văn Quán, Đình Chu, Triệu Đề thuộc huyện Lập Thạch và xã Cao Phong thuộc huyện Sông Lô. Phạm vi như sau:

-  Phía Đông giáp dân cư và đất nông nghiệp xã Đình Chu, Triệu Đề;

- Phía Nam, phía Tây giáp tuyến đường đê liên xã từ Triệu Đề đi Cao Phong;

-  Phía Bắc giáp đất dân cư, nông nghiệp xã Văn Quán và dự án tuyến đường đi thị trấn Tam Sơn.

3.2. Quy mô quy hoạch:

- Tổng diện tích lập quy hoạch: 459,98 ha (tăng 37,68ha so với nhiệm vụ quy hoạch do mở rộng phạm vi quy hoạch để khớp nối quy hoạch và hiện trạng khu vực lân cận);

- Quy mô dân số dự báo đến năm 2030: Khoảng 4300 người.

4. Tính chất:

Là khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại và nhà ở khu vực giao giữa đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Đường tỉnh 305C; là trung tâm kinh tế và động lực phát triển khu vực phía nam huyện Lập Thạch; là khu vực kết nối đồng bộ với các đồ án quy hoạch đã có tạo thành khu vực phát triển có cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch chung và điều kiện thực tiễn của khu vực.

 

 

 

 

 

 

Phối cảnh tổng thể

 

 

Ban biên tập

 

 

Ngày đăng: 09/12/2019