Hệ thống chính trị

 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LẬP THẠCH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

 

 

I. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

 

Chủ tịch: Ông Hà Đình Nhã

 Điện thoại: 0211.3830105

 Email: nhahd@vinhphuc.gov.vn

 

 

 Phó Chủ tịch TT: Ông Đào Quốc Khánh

Điện thoại: 02113.829199

Email: khanhdq2@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Phó chủ tịch: Bà Trần Thị Thanh

  Điện thoại: 02113.829199 

 Email: thanhtt@vinhphuc.gov.vn

1. Chủ tịch: Ông Hà Đình Nhã

                Điện thoại: 0211.3830105

          Email: nhahd@vinhphuc.gov.vn

          Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của HĐND huyện Lập Thạch; trực tiếp phụ trách lĩnh vực pháp chế.

2. Phó chủ tịch: Ông Đào Quốc Khánh

           Điện thoại: 02113.829199

          Email: khanhdq2@vinhphuc.gov.vn

          Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế

3. Phó chủ tịch: Bà Trần Thị Thanh

          Điện thoại: 02113.829199

          Email: thanhtt@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - xã hội.

II. CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1. Ban pháp chế:

1.1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Mạnh Tưởng - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

          Điện thoại: 02113830357

          Email: tuongnm@vinhphuc.gov.vn

1.2. Phó trưởng ban: Bà Vũ Thị Thu Hà.

          Điện thoại: 02113.829199

          Email: havtt@vinhphuc.gov.vn

2. Ban kinh tế - xã hội:

2.1. Trưởng ban: Ông Trương Văn Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

          Điện thoại: 02113 830 580

          Email: quangtv2@vinhphuc.gov.vn

2.2. Phó trưởng ban: Ông Đỗ Ngọc Quý.

          Điện thoại: 02113.829199

          Email: quydn@vinhphuc.gov.vn

   III. ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN LẬP THẠCH, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

 

STT

 

Họ và tên

 

 Nghề nghiệp, chức vụ

 

1

Nguyễn Ngọc Anh

Ủy viên BTV

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

 

2

Trần Tuấn Anh

Huyện ủy viên

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

 

3

Nguyễn Minh Đăng

Huyện ủy viên,

Trưởng Phòng Tư pháp.

 

4

Đỗ Thị Đĩnh

(Thích Diệu Thiện Trí)

Tu sĩ Phật giáo, Chánh thư ký

 

5

Vũ Thị Thu Hà

Phó Trưởng ban Pháp chế

HĐND huyện.

 

6

Nguyễn Thị Thanh Hải

 Chủ tịch

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

 

7

Phùng Thế Hải

Ủy viên Ban Thường vụ HU,

Trưởng Ban Dân vận, kiêm Chủ tịch UBMTTQ huyện.

 

8

Đỗ Thị Mai Hạnh

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

 

9

Trần Xuân Hạnh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND xã Đồng Ích

 

10

Phạm Văn Hòa

Phó bí thư chi bộ,

 Trưởng phòng Tài nguyên &MT huyện.

 

11

Nguyễn Thế Hùng

Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện.

 

12

Trần Việt Hùng

Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Mỹ

 

13

Nguyễn Thiệu Huy

Huyện ủy viên,

Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

 

14

Vũ Cao Khải

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

 

15

Đào Quốc Khánh

Ủy viên Ban Thường vụ HU,

Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 

16

Trần Văn Kiên

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng LĐTB&XH huyện.

 

17

Lưu Thị Chi Lan

Huyện ủy viên,

Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy.

 

18

Lê Văn Long

Phó Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND xã Sơn Đông

 

19

Nguyễn Văn Mạnh

Huyện ủy viên,

Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện

 

20

Phan Giang Nam

 

Phó Trưởng phòng

Phòng Nội vụ huyện

 

21

Hà Đình Nhã

 Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện

 

22

Đỗ Đức Quang

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng GD&ĐT huyện

 

23

Phạm Hồng Quang

Chính trị viên,

Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện

 

24

Trương Văn Quang

Huyện ủy viên,

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy,

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội.

 

25

Đỗ Ngọc Quý

Phó trưởng Ban KT-XH

HĐND huyện.

 

26

Hà Văn Quyết

Phó Bí thư TT Huyện ủy

 

27

Hoàng Ngọc Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND xã Quang Sơn.

 

28

Nguyễn Thị Thạch

Huyện ủy viên,

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

 

29

Nguyễn Văn Thái

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT huyện.

 

30

Trần Thị Thanh

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 

31

Nguyễn Đăng Thiệu

Huyện ủy viên,

Bí thư Huyện đoàn.

 

32

Đỗ Văn Tuấn

Bí thư Đảng ủy

 xã Bắc Bình.

 

33

Nguyễn Công Tuấn

Phó Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND Thị trấn Lập Thạch.

 

34

Nguyễn Đình Tuấn

Huyện ủy viên,

Chánh Văn phòng Huyện ủy.

 

35

Nguyễn Nhật Tuấn

Bí thư chi bộ,

Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Gia Tự.

 

36

Nguyễn Mạnh Tưởng

Ủy viên ban Thường vụ HU,

Phó  chủ tịch UBND huyện,


 

37

Trần Hùng Vượng

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND xã Xuân Lôi.

 

38

Đỗ Tiến Yên

Huyện ủy viên,

Chánh Thanh tra.


 

 

Ban biên tập

 

 

 

 

Ngày đăng: 04/08/2019