Hệ thống chính trị

 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LẬP THẠCH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

 

 

I. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

 

Chủ tịch: Ông Hà Đình Nhã

 Điện thoại: 0211.3830105

 Email: nhahd@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Phó chủ tịch: Ông Đào Quốc Khánh

Điện thoại: 02113.829199

Email: khanhdq2@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 

Phó chủ tịch: Bà Trần Thị Thanh

  Điện thoại: 02113.829199 

 Email: thanhtt@vinhphuc.gov.vn

1. Chủ tịch: Ông Hà Đình Nhã

                Điện thoại: 0211.3830105

          Email: nhahd@vinhphuc.gov.vn

          Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của HĐND huyện Lập Thạch; trực tiếp phụ trách lĩnh vực pháp chế.

2. Phó chủ tịch: Ông Đào Quốc Khánh

           Điện thoại: 02113.829199

          Email: khanhdq2@vinhphuc.gov.vn

          Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế

3. Phó chủ tịch: Bà Trần Thị Thanh

          Điện thoại: 02113.829199

          Email: thanhtt@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - xã hội.

II. CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1. Ban pháp chế:

1.1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Mạnh Tưởng - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

          Điện thoại: 02113830357

          Email: tuongnm@vinhphuc.gov.vn

1.2. Phó trưởng ban: Bà Vũ Thị Thu Hà.

          Điện thoại: 02113.829199

          Email: havtt@vinhphuc.gov.vn

2. Ban kinh tế - xã hội:

2.1. Trưởng ban: Ông Trương Văn Quang -Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

          Điện thoại: 02113 830 580

          Email: quangtv2@vinhphuc.gov.vn

2.2. Phó trưởng ban: Ông Đỗ Ngọc Quý.

          Điện thoại: 02113.829199

          Email: quydn@vinhphuc.gov.vn

   III. ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN LẬP THẠCH, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

 

STT

 

Họ và tên

 

 Nghề nghiệp, chức vụ

 

1

Nguyễn Ngọc Anh

Ủy viên BTV

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

2

Trần Tuấn Anh

Huyện ủy viên

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

 

3

Nguyễn Minh Đăng

Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa

 

4

Đỗ Thị Đĩnh

(Thích Diệu Thiện Trí)

Tu sĩ Phật giáo, Chánh thư ký

 

5

Vũ Thị Thu Hà

Phó Trưởng ban pháp chế

HĐND huyện

 

6

Nguyễn Thị Thanh Hải

Phó chủ tịch

Hội liên hiệp phụ nữ huyện

 

7

Phùng Thế Hải

Ủy viên Ban thường vụ HU,

Trưởng Ban Dân vận, kiêm Chủ tịch UBMTTQ huyện

 

8

Đỗ Thị Mai Hạnh

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

 

9

Trần Xuân Hạnh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND xã Đồng Ích

 

10

Phạm Văn Hòa

Phó bí thư chi bộ,

Phó Trưởng phòng tài nguyên &MT huyện

 

11

Nguyễn Thế Hùng

Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện

 

12

Trần Việt Hùng

Huyện ủy viên,

Chánh Văn phòng UBND huyện

 

13

Nguyễn Thiệu Huy

Huyện ủy viên,

Chủ tịch Hội nông dân huyện

 

14

Vũ Cao Khải

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Hạ tầng - Kinh tế huyện

 

15

Đào Quốc Khánh

Ủy viên Ban thường vụ HU,

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

16

Trần Văn Kiên

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng LĐTB&XH huyện

 

17

Lưu Thị Chi Lan

Huyện ủy viên,

Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

 

18

Lê Văn Long

Phó Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND xã Sơn Đông

 

19

Nguyễn Văn Mạnh

Huyện ủy viên,

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm y tế huyện

 

20

Phan Giang Nam

 

Phó Trưởng phòng

Phòng Nội vụ huyện

 

21

Hà Đình Nhã

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện

 

22

Nguyễn Việt Phương

Tỉnh ủy viên,

Bí thư Huyện ủy

 

23

Đỗ Đức Quang

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng GD&ĐT huyện

 

24

Phạm Hồng Quang

Chính trị viên,

Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện

 

25

Trương Văn Quang

Huyện ủy viên,

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

26

Đỗ Ngọc Quý

Phó trưởng ban KT-XH

HĐND huyện

 

27

Hà Văn Quyết

Ủy viên ban thường vụ HU,

Phó chủ tịch UBND huyện

 

28

Hoàng Ngọc Sơn

Chủ tịch UBND

xã Quang Sơn

 

29

Nguyễn Thị Thạch

Huyện ủy viên,

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

30

Nguyễn Văn Thái

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT huyện

 

31

Trần Thị Thanh

Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy,

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

32

Nguyễn Đăng Thiệu

Huyện ủy viên,

Bí thư Huyện đoàn

 

33

Đỗ Văn Tuấn

Bí thư Đảng ủy

 xã Bắc Bình

 

34

Nguyễn Công Tuấn

Phó Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND Thị trấn Lập Thạch

 

35

Nguyễn Đình Tuấn

Huyện ủy viên,

Chánh thanh tra huyện

 

36

Nguyễn Nhật Tuấn

Bí thư chi bộ,

Hiệu trưởng Trường THPT Triệu Thái

 

37

Nguyễn Mạnh Tưởng

Ủy viên ban Thường vụ HU,

Chủ nhiệm UBKT huyện ủy,

Trưởng ban pháp chế HĐND huyện

 

38

Trần Hùng Vượng

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ,

Chủ tịch HĐND xã Xuân Lôi

 

39

Đỗ Tiến Yên

Huyện ủy viên,

Chủ tịch LĐLĐ huyện

 

 

 

Ban biên tập

 

 

 

 

Ngày đăng: 04/10/2016