Hệ thống chính trị

 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LẬP THẠCH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

I. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

Chủ tịch: Ông Nguyễn Thế Hùng

 Điện thoại: 0211.3830105

Email: hungnt@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Phó Chủ tịch TT: Ông Đào Quốc Khánh

Điện thoại: 02113.829199

Email: khanhdq2@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Bí thư TT Huyện ủy

 Điện thoại: 0211.3830105; Email: hungnt@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của HĐND huyện Lập Thạch; trực tiếp phụ trách lĩnh vực pháp chế.

 

2. Phó chủ tịch: Ông Đào Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Điện thoại: 02113.829199; Email: khanhdq2@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế

 

 

II. CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1. Ban pháp chế:

1.1. Trưởng ban: Bà Phạm Thị Thu Hường

Điện thoại: ...........................; Email: .................................

1.2. Phó trưởng ban: Bà Vũ Thị Thu Hà.

Điện thoại: 02113.829199; Email: havtt@vinhphuc.gov.vn

 

2. Ban kinh tế - xã hội:

2.1. Trưởng ban: Ông Trương Văn Quang

Điện thoại: 02113 830 58; Email: quangtv2@vinhphuc.gov.vn

 

III. ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN LẬP THẠCH

KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, nơi công tác

1

Nguyễn Ngọc Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

2

Nguyễn Tiến Anh

Huyện ủy viên,

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

3

Trần Tuấn Anh

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

4

Nguyễn Minh Đăng

Huyện ủy viên,

Chánh Thanh tra huyện

5

Vũ Thị Thu Hà

Phó Trưởng ban Pháp chế

HĐND huyện

6

Nguyễn Thị Thanh Hải

Huyện ủy viên, Chủ tịch

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

7

Phạm Thanh Hải

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

khu vực Lập Thạch

8

Phùng Thế Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Trưởng ban Tuyên giáo kiêm GĐ TT Chính trị huyện

9

Đỗ Thị Mai Hạnh

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

10

Đỗ Thị Hòa

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng LĐ,TB&XH huyện

11

Phạm Văn Hòa

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng TN&MT huyện

12

Phan Anh Huấn

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Trưởng Công an huyện

13

Nguyễn Thế Hùng

Phó Bí thư TT Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện

14

Trần Việt Hùng

Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Mỹ

15

Phạm Thị Thu Hường

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

16

Nguyễn Thiệu Huy

Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy,

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch MTTQ huyện

17

Đào Quốc Khánh

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Phó Chủ tịch HĐND huyện.

18

Lê Văn Long

Phó Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND xã Sơn Đông

19

Nguyễn Văn Mạnh

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

20

Phan Tuệ Minh

Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện

21

Phan Giang Nam

Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy xã Quang Sơn

22

Hà Đình Nhã

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

23

Khương Thị Mai Phương

Giáo viên Trường Mầm non xã Đồng Ích

24

Nguyễn Thị Cúc Phương

Bí thư Đoàn thanh niên xã Đình Chu

25

Đỗ Đức Quang

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng GD&ĐT huyện

26

Trương Văn Quang

Huyện ủy viên,

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

27

Lê Anh Sơn

Phó Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

28

Nguyễn Văn Thái

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng NN&PTNT huyện

29

Nguyễn Đăng Thiệu

Huyện ủy viên,

Bí thư Huyện đoàn

30

Đỗ Thị Thúy

Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Liên Hòa

31

Nguyễn Đình Tuấn

Huyện ủy viên,

Chánh Văn phòng Huyện ủy

32

Vũ Minh Tuấn

Huyện ủy viên,

Chủ tịch LĐLĐ huyện

33

Nguyễn Mạnh Tưởng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Phó Chủ tịch UBND huyện

34

Trần Hùng Vượng

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND xã Xuân Lôi

35

Đỗ Tiến Yên

Huyện ủy viên,

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 06/07/2021