Hệ thống chính trị

 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LẬP THẠCH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

I. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

Chủ tịch: Ông Nguyễn Thế Hùng

 Điện thoại: 0211.3830105

Email: hungnt@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Phó Chủ tịch TT: Ông Đào Quốc Khánh

Điện thoại: 02113.829199

Email: khanhdq2@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Bí thư TT Huyện ủy

 Điện thoại: 0211.3830105; Email: hungnt@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của HĐND huyện Lập Thạch; trực tiếp phụ trách lĩnh vực pháp chế.

 

2. Phó chủ tịch: Ông Đào Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Điện thoại: 02113.829199; Email: khanhdq2@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế

 

 

II. CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1. Ban pháp chế:

1.1. Trưởng ban: .......................................

Điện thoại: ...........................; Email: .................................

1.2. Phó trưởng ban: Bà Vũ Thị Thu Hà.

Điện thoại: 02113.829199; Email: havtt@vinhphuc.gov.vn

 

2. Ban kinh tế - xã hội:

2.1. Trưởng ban: Ông Trương Văn Quang

Điện thoại: 02113 830 58; Email: quangtv2@vinhphuc.gov.vn

 

III. ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN LẬP THẠCH

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT

Họ và tên

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Nguyễn Ngọc Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

2

Trần Tuấn Anh

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

3

Nguyễn Minh Đăng

Huyện ủy viên,

Chánh Thanh tra huyện.

4

Vũ Thị Thu Hà

Phó Trưởng ban Pháp chế

HĐND huyện.

5

Nguyễn Thị Thanh Hải

Huyện ủy viên, Chủ tịch

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

6

Phùng Thế Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Trưởng ban Tuyên giáo, kiêm GĐ TTBD Chính trị huyện.

7

Đỗ Thị Mai Hạnh

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

8

Trần Xuân Hạnh

Đại biểu HĐND huyện

9

Phạm Văn Hòa

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Tài nguyên &MT huyện.

10

Nguyễn Thế Hùng

Phó Bí thư TT Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện.

11

Trần Việt Hùng

Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Mỹ

12

Nguyễn Thiệu Huy

Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy,

Trưởng Ban Dân vận huyện ủy - kiêm Chủ tịch MTTQ huyện.

13

Vũ Cao Khải

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

14

Đào Quốc Khánh

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Phó Chủ tịch HĐND huyện.

15

Trần Văn Kiên

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Tư pháp.

16

Lưu Thị Chi Lan

Huyện ủy viên,

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.

17

Lê Văn Long

Phó Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND xã Sơn Đông

18

Nguyễn Văn Mạnh

Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện

19

Phan Giang Nam

Huyện ủy viên

Bí thư Đảng ủy xã Quang Sơn

20

Hà Đình Nhã

Bí thư Huyện ủy

21

Đỗ Đức Quang

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng GD&ĐT huyện

22

Phạm Hồng Quang

Chính trị viên,

Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện

23

Trương Văn Quang

Huyện ủy viên,

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội.

24

Đỗ Ngọc Quý

Phó Ban Dân vận Huyện ủy

25

Hà Văn Quyết

Phó Bí thư TT Huyện ủy

26

Hoàng Ngọc Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND xã Quang Sơn.

27

Nguyễn Thị Thạch

Huyện ủy viên,

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

28

Nguyễn Văn Thái

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT huyện.

29

Trần Thị Thanh

Đại biểu HĐND huyện

30

Nguyễn Đăng Thiệu

Huyện ủy viên,

Bí thư Huyện đoàn.

31

Đỗ Văn Tuấn

Bí thư Đảng ủy

xã Bắc Bình.

32

Nguyễn Công Tuấn

Phó Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND thị trấn Lập Thạch.

33

Nguyễn Đình Tuấn

Huyện ủy viên,

Chánh Văn phòng Huyện ủy.

34

Nguyễn Nhật Tuấn

Đại biểu HĐND huyện

35

Nguyễn Mạnh Tưởng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Phó  chủ tịch UBND huyện,

36

Trần Hùng Vượng

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND xã Xuân Lôi.

37

Đỗ Tiến Yên

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 04/08/2019