Hệ thống chính trị

 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Huyện ủy Lập Thạch

 

 Trụ sở Huyện ủy Lập Thạch
Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch
Điện thoại: 0211.3830103 - Fax: 0211.830103 - Email:
 huyenuylapthach@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ 

 

 

Bí thư: Nguyễn Việt Phương
Điện thoại: 0211.3830104

      Email: phuongnv@vinhphuc.gov.vn 

 

  

 

 

 Phó Bí thư thường trực:

Hà Đình Nhã

Điện thoại: 0211.3830105

Email: nhahd@vinhphuc.gov.vn

 

 

1. Bí thư: Nguyễn Việt Phương
          Điện thoại: 0211.3830104

          Email: phuongnv@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung. Chủ trì các hội nghị thường vụ. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tổng kết các mặt công tác trọng yếu ở địa phương. Trực tiếp nắm bắt các vấn đề quan trọng về quốc phòng an ninh. Phụ trách công tác đối ngoại, nắm và chỉ đạo công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ. 

2. Phó Bí thư thường trực: Hà Đình Nhã

Điện thoại: 0211.3830105

Email: nhahd@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Bí thư giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể. Thay mặt Bí thư khi đồng chí Bí thư đi vắng để giải quyết công việc của Đảng bộ.

 

 

II. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ LẬP THẠCH KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2015 – 2020 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Việt Phương

Bí thư Huyện ủy

 

 

 

 

 Đồng chí: Hà Đình Nhã

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Thế Hùng

PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND

  

 

 

Đồng chí: Đào Quốc Khánh

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

Đồng chí: Trần Thị Thanh

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

 

Đồng chí: Hà Văn Quyết

Phó Chủ tịch TT UBND huyện

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Anh

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Tưởng

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

           

 

 

 

Đồng chí: Phùng Thế Hải

Trưởng Ban Dân vận - Kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

 

 

 

 

 

Đồng chí: Phan Anh Huấn

Trưởng Công an huyện

 

 

Đồng chí: Chu Mạnh Hùng

Chỉ huy Trưởng BCH quân sự


     

Ngày đăng: 10/01/2018