Hệ thống chính trị

 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẬP THẠCH NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Hà Đình Nhã

 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND

 

 

 

 

    

 

 Đồng chí: Nguyễn Thế Hùng

PBT,  Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

    

 

 

 

Đồng chí: Hà Văn Quyết

Phó Bí thư TT Huyện ủy 

 

 

 

 Đồng chí: Đào Quốc Khánh

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

Đồng chí: Trần Thị Thanh

Phó Chủ tịch HĐND huyện 

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Tưởng

 Phó Chủ tịch UBND huyện 

 

 

  Đồng chí: Nguyễn Ngọc Anh

          Trưởng Ban Tổ chức

   

 Đồng chí: Nguyễn Duy Hưng

CHT BCH Quân sự huyện

   

Đồng chí: Phan Anh Huấn

Trưởng Công an huyện

 

 

  Đồng chí: Phùng Thế Hải 

Trưởng Ban Dân vận - Kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

   

 

   

Đồng chí: Phạm Thị Thu Hường

Bí thư Đảng ủy TT Lập Thạch   

 

  

Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 Đồng chí: Trương  Văn Quang

      Trưởng Ban Tuyên giáo

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thạch

PCN UBKT Huyện ủy

 

 

 

Đồng chí: Đỗ Tiến Yên

Chánh thanh tra huyện

 

 

Đồng chí: Lưu Thị Chi Lan

 Phó Trưởng Ban Dân vận

Đồng chí: Trần Văn Dương

 Phó Trưởng Ban Tổ chức

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thiệu Huy

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Đăng Thiệu

Bí thư Huyện đoàn

 

 

 

Đồng chí: Trần Tuấn Anh

Trưởng phòng

Tài chính - Kế hoạch huyện 

 

 

 

 Đồng chí: Đỗ Thị Mai Hạnh

 Trưởng Phòng Văn hóa & Thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Đồng chí:

 Trưởng phòng Nội vụ

 

 

 

Đồng chí: Trần Văn Kiên

 Trưởng Phòng LĐTB & XH 

 

 

 Đồng chí: Trần Việt Hùng

Bí  thư Đảng ủy xã  Ngọc Mỹ

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Thái

Trưởng Phòng NN & PTNT

Đồng chí: Nguyễn Đình Tuấn

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

 

 

Đồng chí: Vũ Cao Khải

Trưởng Phòng Kinh tế-Hạ tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Đỗ Đức Quang

Trưởng phòng GD&ĐT huyện

 

 Đồng chí: Trần Văn Sơn

Chánh án tòa án nhân dân huyện


 

Đồng chí: Phạm Thanh Hải

Chi cục trưởng CC Thuế huyện

 Đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh

PGĐ TT Y tế huyện

  

 

Đồng chí: Hoàng Minh Hùng

Giám đốc TT GDTX&DN huyện

 

Đồng chí: Vũ Đức Thịnh

Hiệu trưởng trường

THPT Liễn Sơn

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Nghĩa

 Bí thư Đảng ủy TT  Hoa Sơn

 

 

Đồng chí:  Trần Xuân Hạnh

Bí thư Đảng ủy xã  Đồng Ích

 

 Đồng chí: Hoàng Văn Hùng

 Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa

Đồng chí: Phạm Văn Hùng

 Bí thư Đảng ủy xã  Quang Sơn

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Minh Đăng

Trưởng phòng Tư Pháp

 

 

 

 

Đồng chí: Trần Hùng Vượng

Bí thư  Đảng ủy xã  Xuân Lôi

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ngày đăng: 10/08/2018