Hệ thống chính trị

 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẬP THẠCH NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Việt Phương

Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy

 

 

 

 

    

 

 

Đồng chí: Hà Đình Nhã

Phó Bí thư TT Huyện ủy

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thế Hùng

PBT - Chủ tịch UBND huyện

 

 

Đồng chí: Đào Quốc Khánh

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

 

 

Đồng chí: Trần Thị Thanh

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

Đồng chí: Hà Văn Quyết

Phó Chủ tịch TT UBND 

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

 

  

 

 Đồng chí: Nguyễn Ngọc Anh

Trưởng Ban Tổ chức

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Tưởng

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

 

 

  

Đồng chí: Phùng Thế Hải 

Trưởng Ban Dân vận - Kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

 

 

Đồng chí: Phan Anh Huấn

Trưởng Công an huyện

 

 

 

 

Đồng chí: Chu Mạnh Hùng

 Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 

 

 

 

Đồng chí: Trương Văn Quang

Trưởng Ban Tuyên giáo

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thạch

Chánh Văn phòng Huyện 

  

 

 

Đồng chí: Trần Văn Dương

 Phó Trưởng Ban Tổ chức

 

 

 

Đồng chí: Lưu Thị Chi Lan

Phó Trưởng Ban Dân vận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: 

Chủ tịch hội LHPN huyện

 

 

 

Đồng chí: Đỗ Tiến Yên

Chủ tịch  LĐLĐ huyện

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thiệu Huy

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Đăng Thiệu

Bí thư Huyện đoàn

 

 

 

Đồng chí: Đào Quang Ngạn

 Trưởng phòng Nội vụ

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Đồng chí: Trần Tuấn Anh

Trưởng phòng

Tài chính - Kế hoạch huyện  

 

 

 

Đồng chí: Trần Văn Kiên

 Trưởng Phòng LĐTB & XH

 

 

 

Đồng chí: Đỗ Đức Quang

Trưởng phòng GD & ĐT

 

 

Đồng chí: Vũ Cao Khải

 Trưởng phòng Hạ tầng - Kinh tế

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Thái

Trưởng Phòng NN & PTNT

 

 

 

Đồng chí: Trần Việt Hùng

Chánh Văn phòng HĐND - UBND

 

 

Đồng chí: Nguyễn Đình Tuấn

Chánh thanh tra nhà nước huyện

 

 

 

Đồng chí: Đỗ Thị Mai Hạnh

 Trưởng Phòng Văn hóa & Thông tin

 

 

 

Đồng chí: Lê Chí Dũng

Viện trưởng Viện kiểm sát

 

 

Đồng chí: Trần Văn Sơn

Chánh án tòa án nhân dân huyện

 

 

 

Đồng chí: Phạm Thanh Hải

Chi cục trưởng chi cục Thuế

 

 

Đồng chí: Hoàng Minh Hùng

Giám đốc TT GDTX & DN

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh

Phó Giám đốc TT Y tế huyện

 

 

 

Đồng chí: Vũ Đức Thịnh

Hiệu trưởng trường

THPT Liễn Sơn

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Nghĩa

 Bí thư Đảng ủy TT Lập Thạch

 

 

Đồng chí: Nguyễn Minh Đăng

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa

 

 

 

Đồng chí: Hoàng Văn Hùng

 Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa

 

 

 

Đồng chí: Phạm Văn Hùng

 Bí thư Đảng ủy xã  Quang Sơn

 

 

Đồng chí: Trần Hùng Vượng

Bí thư Đảng ủy xã  Triệu Đề

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí:  Trần Xuân Hạnh

Bí thư Đảng ủy xã  Đồng Ích

 

 

 

 


 

Ngày đăng: 10/08/2018