Giới thiệu

 
GIỚI THIỆU

Kinh tế xã hội

         1. Về kinh tế- xã hội

1.1: Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng 12.116,71/12.300ha, giảm 162,7 ha so với cùng kỳ (12.279,43ha), đạt 98,67% so với cùng kỳ, nguyên nhân do thu hồi đất để phục vụ một số công trình, dự án trên địa bàn (trong đó nhóm cây lương thực có hạt giảm 3,06 ha; các loại cây lương thực như khoai, sắn, đậu, đỗ và một số loại cây hàng năm khác đều giảm so với cùng kỳ. Tổng sản lượng cây lương thực đạt 47.045,95tấn (trong đó sản lượng lúa: 39.107,47 tấn, sản lượng ngô 7.987,98 tấn), giảm 156,59 tấn so với cùng kỳ. Năng suất các loại cây trồng đều tăng nhẹ, riêng đối với cây lúa năng suất giảm 0,67 tạ/ha, đạt 99,04 % so với cùng kỳ 2019, đảm bảo về an ninh lương thực trên địa bàn.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các nội dung của "Chương trình thí điểm đầu tư phát triển vùng sản xuất thanh long ruột đỏ bền vững phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất ‑ tiêu thụ tại huyện Lập Thạch". Đến nay đã trồng mới được 2015/200 ha,vượt 15ha so với kế hoạch; cải tạo 59,713/100ha, đạt 59,91% KH; các nội dung khác đang tiếp tục được chỉ đạo, triển khai theo kế hoạch đã đề ra.

1.2: Về chăn nuôi, thú y và thủy sản:

- Về chăn nuôi: Các địa phương đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh dịch tả lợn Châu Phi; hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn với số lượng đầu con hợp lý cho từng đối tượng vật nuôi; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi. 9 tháng đầu năm số lượng đàn gia cầm, trâu, bò trên địa bàn huyện nhìn chung đều tăng nhẹ. Cụ thể: đàn trâu 4.946 con, tăng 34 con SCK; đàn bò 23.209 con, tăng90 con SCK; đàn lợn 86.728 con, tăng 1.308 con SCK;đàn gia cầm 1.466,7 nghìn con, tăng63,2 nghìn con SCK. Tỷ lệ xuất chuồng gia súc, gia cầm đều tăng SCK, cụ thể: đàn trâu 441,3 tấn, tăng 10,8 tấn SCK; đàn bò 1.313,1 tấn, tăng 62,8 tấn SCK; đàn lợn 13.771,9 tấn, tăng 710,9 tấn SCK; đàn gia cầm 3.048,1 tấn, tăng 210,1 tấn so với cùng kỳ 2019.

- Công tác thú y: Công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được triển khai tích cực. Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1/2020 đạt trên 80% tổng đàn. Tiến hành phun khử trùng tiêu độc cho 20 xã, thị trấn với tổng số trên 31 nghìn hộ chăn nuôi, 29 chợ và các tụ điểm kinh doanh; xây dựng, triển khai kế hoạch tiêm phòng văcxin cho đàn gia súc, gia cầm và phun thuốc khử trùng tiêu độc đợt 2/2020.

- Sản xuất thuỷ sản được duy trì ổn định, tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp tục phát huy nuôi trồng thủy sản truyền thống. Tiếp tục phối hợp với Chi cục thủy sản tỉnh kiểm tra, cấp cá giống cho các hộ đăng ký mô hình nuôi cá Rô phi đơn tính, cá chép lai ba máu với tổng số30 ha ở các xã Tiên Lữ, Xuân Lôi, Sơn Đông...  Tổng sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.200,0 tấn đạt 100% KH năm, tăng 5,0 tấn SCK.

1.3. Công tác khuyến nông - Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật:

Tích cực vận động, hướng dẫn bà con nông dân gieo trồng theo khung thời vụ, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã xây dựng mô hình trình diễn, thử nghiệm trình diễn một số giống lúa mới với quy mô nhỏ tại các xã: Bắc Bình, Văn Quán, Hợp Lý.

Các ngành dịch vụ nông nghiệp cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về vật tư, phân bón phục vụ sản xuất. Công tác dự thính, dự báo, điều tra sâu bệnh được triển khai thường xuyên, kịp thời nên diện tích cây trồng bị sâu bệnh chiếm tỷ lệ thấp.

1.4. Về lâm nghiệp:

Toàn huyện đã trồng mới được 125 ha rừng tập trung, đạt 104,2 % kế hoạch năm; trồng 288 nghìn cây phân tán đạt 102,9% KH năm; khai thác rừng sản xuất 13,9 ha, sản lượng gỗ 406,7 m3. Công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng tiếp tục được thực hiện thường xuyên, kiểm tra phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 02/02 vụ vi phạm (trong đó 01 vụ khai thác rừng phòng hộ trái phép, 01 vụ phá rừng phòng hộ), giảm 01 vụ SCK. Công tác phòng, chống cháy rừng được duy trì, tuyên truyền phòng ngừa hiệu quả, trong 9 tháng đầu năm không để xảy ra cháy rừng.

1.5. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệ, điện dân dụng và thương mại:

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, một số doanh nghiệp phải thực hiện phương án cho người lao động tạm thời nghỉ việc do một phần do doanh thu, lợi nhuận sụt giảm; một số doanh nghiệp đứng trước khó khăn về tài chính, thị trường tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa, thiếu nguyên vật liệu sản xuất...

Về điện dân dụng: Tổ chức kiểm tra các HTX, các công ty quản lý điện nông thôn ở xã Hợp Lý, Đồng ích, Tiên Lữ, Sơn Đông, Triệu Đề, lập phương án đề xuất tỉnh xem xét cho bàn giao sang ngành điện lực quản lý theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hưởng ứng “Giờ trái đất năm 2020” đảm bảo hiệu quả, thiết thực; tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện các vi phạm hành lang lưới điện; xây dựng kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn huyện. 9 tháng đầu năm do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, nền nhiệt cao, tuy nhiên ngành điện đã nỗ lực, cơ bản đáp ứng nhu cầu điện trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Kinh doanh thương mạitrên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm 2020 chịu tác động mạnh bởi dịch bệnh Covid-19. Hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn do người dân hạn chế đi lại, tiếp xúc nơi đông người; các hoạt động lễ hội đầu xuân bị hoãn hủy, lượng khách đi thăm quan du lịch giảm mạnh; nhu cầu vận tải nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thời điểm đầu năm thấp. Doanh thu các hoạt động vận tải ước giảm 32% so với cùng kỳ (của tỉnh ước giảm 25,5%).

1.6 Công tác thuế:

Ngành Thuế chủ động, tích cực đôn đốc khai thác các nguồn thu, các khoản thu trên địa bàn tăng so với cùng kỳ, tổng thu 9 tháng đầu năm ước đạt 122,8 tỷ đồng, đạt 148% KH, bằng124% SCK, trong đó các chỉ tiêu thu thuế đạt cao và vượt kế hoạch như: thu phí, lệ phí đạt 92%; thu cố định tại xã 220%; Thu tiền sử dụng đất đạt 147% so với KH HĐND giao.

Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp, kiểm tra 11 doanh nghiệp, truy thu và xử phạt trên 950,0 triệu đồng; áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đọng thuế qua tài khoản ngân hàng, thu được 8,0 tỷ đồng. Tuy nhiên số nợ đọng còn cao, tính đến tháng 9/2020 ước khoảng trên 35,5 tỷ đồng, giảm 2,3 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2019. Hiện nay nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid ‑ 19 nên đã xin gia hạn nộp, một số doanh nghiệp đang chờ cơ quan chức năng xử lý một số khoản nợ không có khả năng thu.

    1.7. Công tác tài chính - kế hoạch:

UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường quản lý hiệu quả các khoản thu ngân sách trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính. Tổng thu NSNN 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.338.729 triệu đồng, đạt 102,6% kế hoạch huyện giao, bằng 144,2% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó thu cân đối ngân sách đạt 133.273 triệu đồng, bằng 102% dự toán giao(Trong đó: Thu cân đối NSNN huyện là: 65.480 triệu đồng đạt  79%  dự toán giao, còn lại thu cân đối NSNN trung ương, cấp tỉnh, cấp xã là: 67.656 triệu đồng); Thu bổ sung ngân sách đạt 824.314 triệu đồng, đạt 122% dự toán; Thu chuyển nguồn 381.141 triệu đồng.Tổng chi NSNN 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện cho đầu tư phát triển, đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện đạt 934.723triệu đồng (trong đó Tỉnh: 41.874 triệu đồng, Huyện: 571.478  triệu đồng, xã: 178.586 triệu đồng)

Công tác kế hoạch đầu tư: Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc theo Luật Đầu tư công. 9 tháng đầu năm phê duyệt điều chỉnh 02 dự án, duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và khởi công 01 dự án trọng điểm của tỉnh (Đường hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp Lập Thạch II từ ĐT.306 đi ĐT.305). Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 06 dự án với tổng giá gói thầu được duyệt là 35,5 tỷ đồng; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho 03 gói thầu với giá trúng thầu được duyệt là 67,0 tỷ đồng.

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm:Đối với nguồn kế hoạch vốn đầu tư công từ năm 2019 chuyển sang năm 2020, giải ngân được 135,6/268,8 tỷ đồng, trong đó nguồn tỉnh quản lý là 72/142,1 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch; nguồn huyện quản lý là 63,3/126,2 tỷ đồng, đạt 50,1% kế hoạch; nguồn xã quản lý là 342/470triệu đồng đạt 72,8% kế hoạch. Đối với nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, giải ngân được 247,9/546,9 tỷ đồngtrong đó nguồn tỉnh quản lý là 70,8/174,4 tỷ đồng, đạt 40,6% kế hoạch; nguồn huyện quản lý là 148,8/342,9 tỷ đồng, đạt 42,2% kế hoạch; nguồn xã quản lý là 28,3/29,6 tỷ đồng đạt 95,37% kế hoạch. Công tác giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh và huyện còn chậm.

Tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản: Trong 9 tháng đầu năm đã bố trí 32.300 triệu đồng từ nguồn nguyên tắc, tiêu chí để thanh toán nợ; bố trí 132.656 triệu đồng từ nguồn theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND để thanh toán nợ cho cấp xã (trong đó: thanh toán trực tiếp từ ngân sách huyện: 14.586 triệu đồng; bổ sung 117.147 triệu đồng về ngân sách xã để các xã chủ động thanh toán nợ; còn lại 923 triệu đồng chưa phân bổ-do đã được ngân sách huyện, xã bố trí từ nguồn khác để thanh toán nợ).Hiện nay chỉ còn 1.463 triệu đồng nợ công trình cấp huyện; còn cấp xã đã thanh toán xong nợ đọng từ 31/12/2014 trở về trước.

2. Về phát triển văn hóa- Xã hội

2.1. Công tác văn hóa - thông tin:

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá - thông tin được tăng cường. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được chú trọng thực hiện và đạt kết quả tốt. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ đặc biệt là dịp đầu xuân. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao mừng Đảng, mừng xuân được các cấp, các ngành chức năng và các địa phương; tuyên truyền về phòng chống dịch Covid- 19; tuyên tuyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều hoạt động lễ hội, vui chơi, giải trí được tạm hoãn trong thời gian cách ly xã hội.

Ngành văn hóa các cấp đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19, treo trên 7.603 tờ pano, áp phích; 527 băng zôn; 86.880tờ rơi  tuyên truyền, 21 đĩa CD về công tác phòng chống dịch, Trung tâm Văn hóa ‑ thông tin thể thao huyện thực hiện phát thanh, truyền thanh về tình hình, diễn biến dịch, các biện pháp phòng chống dịch bệnh tối thiểu 02 lần/ngày; tuyên truyền cổ động trên các tuyến đường bằng xe lưu động hàng ngày trên địa bàn toàn huyện. Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện đã đăng tải 604 tin, bài; cung cấp nhiều thông tin mang tính chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực, phản ánh kịp thời các hoạt động trên địa bàn huyện.

Duy trì hoạt động văn hóa văn nghệ của 130 CLB, đội văn hóa văn nghệ có hiệu quả; tổ chức thành công hội diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục và phòng chống bạo lực gia đình, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng “Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”. Các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm mạng viễn thông thông suốt, phối hợp cung cấp tin nhắn miễn phí tuyên truyền dịch bệnh Covid-19…

2.2.Công tác giáo dục - đào tạo:

Hoạt động giáo dục và đào tạo 9 tháng đầu năm chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên hoạt động dạy ‑ học của giáo viên, học sinh được tổ chức linh hoạt, đồng bộ. Kết quả năm học 2019-2020 tỷ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 99,9 %; tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100 %; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 97,57 %. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh và khai giảng năm học mới 2020-2021

Chỉ đạo các nhà trường tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi THPT năm 2020 đảm bảo an toàn tuyệt đối. Kết quả thi vào lớp 10 THPT  Điểm sàn của huyện đạt 24 điểm xếp thứ 4 toàn tỉnh(Năm học trước là 21 điểm xếp thứ 5),  điểm trung bình các môn thi đạt 6,02 ( Năm học 2018-2019: Điểm TB các môn thi vào THPT đạt 5,64). Kết quả thi vào lớp 10 THPT Chuyên năm học 2020-2021: Có 16/36 học sinh dự thi đỗ vào lớp 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Trong đó có 01 thủ khoa lớp chuyên tin là học sinh trường THCS Lập Thạch.Tỷ lệ học sinh học lớp 12 năm học 2019 ‑ 2020 đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100 %.

Cơ sở vật chất trường lớp học đã và đang được tăng cường đầu tư xây dựng, hầu hết các bậc học đã kiên cố hóa, 100% các trường bậc Mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn. Đội ngũ giáo viên được củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các lớp tập huấn cho cán bộ và giáo viên cấp tỉnh, tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi giáo dục mầm non cấp huyện năm học 2019 ‑ 2020.

Công tác tuyển sinh đầu cấp thực hiện tuyển 100% học sinh 6 tuổi vào lớp 1 và tuyển 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6. Rà soát đội ngũ cán bộ, giáo viên, bổ nhiệm, điều động luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học hợp tình, hợp lý đảm bảo cân đối số lượng giáo viên tại các nhà trường. Huyện đã báo cáo tỉnh và thực hiện thành lập trường THCS Liễn Sơn vào tháng 8/2020. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho năm học mới 2020-2021, đặc biệt là đối với lớp 1 thực hiện thay sách giáo khoa.

2.3. Công tác y tế, dân số

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được huyện tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt với phương châm “chống dịch như chống giặc"; ban hành nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc, huy động mọi nguồn lực tập trung phòng chống dịch bằng nhiều biện pháp; thành lập khu vực cách ly tại Phòng khám đa khoa Bắc Bình quy mô 50 giường; tổ chức đưa 95 trường hợp đi cách ly tập trung (trong đó cách ly tại tỉnh 78 trường hợp, cách ly tại huyện là 17 trường hợp); cách ly, theo dõi tại nhà 1.223 trường hợp,... Đến nay trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid ‑ 19.

Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được thực hiện tốt. Việc thực hiện Quy chế bệnh viện, Quy trình kỹ thuật chuyên môn được thực hiện nghiêm túc từ khâu tiếp đón người bệnh, làm hồ sơ bệnh án, chẩn đoán, theo dõi, tiên lượng và điều trị. Cán bộ trong các cơ sở khám chữa bệnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình chăm sóc, phục vụ người bệnh, thể hiện đạo đức nghề nghiệp và lương tâm người Thầy thuốc, đã được người bệnh và gia đình người bệnh hài lòng. Tuy nhiên, các chỉ tiêu chuyên môn khám chữa bệnh giảm so với cùng kỳ năm 2019 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, số bệnh nhân đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế đều giảm, 9 tháng đầu năm  Trung tâm y tế huyện và tuyến xã đã thực hiện khám bệnh cho 36.204 lượt bệnh nhân đạt 84,5% SCK. Thuốc và vật tư y tế được cung ứng đầy đủ, kịp thời, có chất lượng phục vụ công tác khám, chữa bệnh; việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.

Công tác dân số KHHGĐ: Triển khai nhiều hội nghị tuyên truyền, mở các đợt tuyên truyền lưu động nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác dân số - KHHGĐ. Tỷ lệ chênh lệch giới tính là 133 nam/100 nữ (năm 2019 là 118 nam/100 nữ).

Nhìn chung công tác khám chữa bệnh từng bước được nâng lên; công tác phòng chống dịch bệnh Covid ‑ 19 đã được ngành y tế triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên ngành y tế còn có những khó khăn như  chất lượng cán bộ y tế cơ sở không đồng đều, còn thiếu cán bộ có trình độ chuyên khoa; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế xuống cấp, cũ, hỏng, chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh vẫn còn ở mức cao.

2.4. Công tác lao động và thực hiện các chính sách xã hội:

Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ: kết quả đã chi trả hỗ trợ cho 13.524 đối tượng người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí trên 15.367,25 triệu đồng và 104 đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc với số tiền là 104 triệu đồng. Các đối tượng còn lại tiếp tục được rà soát, thống kê, chi trả theo quy định.

Xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác triển khai chậm so với kế hoạch đề ra, hiện nay Trung tâm GDTX&GDNN huyện đẩy mạnh công tác tuyển sinh các lớp sơ cấp nghề trên địa bàn huyện phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. 9 tháng đầu năm đã tạo việc làm tăng thêm cho 1.563 lao động đạt 62,52% KH năm.

Các chế độ, chính sách đối với người nghèo được thực hiện kịp thời, hiệu quả: 100% đối tượng thuộc hộ nghèo được cấp thẻ BHYT; hỗ trợ 430,089triệu đồng tiền điện cho 856 hộ nghèo; hỗ trợ vay vốn cho 160 hộ nghèo với tổng số tiền là 12.105 triệu đồng, 306 hộ cận nghèo với tổng số tiền là 24.600 triệu đồng,…Công tác thương binh liệt sỹ, người có công và bảo trợ xã hội được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách xã hội nhân các ngày lễ, tết được thực hiện chu đáo.

Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quan tâm thực hiện tốt, quyền trẻ em được bảo đảm. Thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ, tặng quà cho các đối tượng chính sách trẻ em khuyết tật, con hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có nguy cơ lang thang…; tổ chức Hội nghị truyền thông phòng chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020; xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em; kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm. 

 

 

 Phương Lê 

Ngày đăng: 14/10/2020