Giới thiệu

 
GIỚI THIỆU

Lịch sử hình thành, phát triển

 

I. THỜI KỲ DỰNG NƯỚC.

Lập Thạch là vùng đất liền kề với Kinh đô Văn Lang thời Hùng Vương và tiếp giáp với đỉnh tam giác Châu thổ sông Hồng, một miền đất có vị trí chiến lược quan trọng, để lại nhiều di tích quý báu từ thời dựng nước và các thời kỳ đấu tranh giữ nước.

Thời tiền sử, sơ sử có các di chỉ khảo cổ học điển hình là: Gò Đồn, gò Hội (xã Hải Lựu), gò Sỏi, gò Đặng, đồng Ba Bậc, gò Trâm Dài (xã Đôn Nhân), Đồng Xuân (xã Xuân Hoà). Ngành khảo cổ học đã khai quật, tìm được nhiều dụng cụ lao động bằng đá. Ngày 21/12/1999 đã tìm thấy một trống đồng cổ (trên 2000 năm) tại thôn Phân Lân (xã Đạo Trù), hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc. Điều đó khẳng định người Việt cổ đã sinh sống lâu đời trên vùng đất Lập Thạch và thời đại các vua Hùng dũng nước Văn Lang đã ảnh hưởng trực tiếp đến quê hương Lập Thạch.

II. TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM TỪ CUỐI THẾ KỶ THỨ II TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN NĂM 1858. 

1. Cuộc kháng chiến chống nhà Hán xâm lược cuối thế kỷ thứ II trước công nguyên

Thời đại Hùng Vương đến đời thứ 18 thì kết thúc, vì Vua Hùng thứ 18 không có con trai, đã truyền ngôi lại cho con rể là Tản Viên. Thục Phán là cháu Vua Hùng đã đem quân chống lại, nên Tản Viên đã khuyên nhà vua nhường ngôi lại cho Thục Phán. Thục Phán xưng vương là An Dương Vương, lập quốc hiệu nước ta là Âu Lạc, đóng đô ở Cổ Loa.

Triệu Đà vua nước Nam Việt (vùng đất Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc ngày nay) đem quân đánh chiếm Âu Lạc bị thất bại, bèn dùng kế cho con trai là Trọng Thuỷ sang cầu hôn công chúa Mỵ Nương. An Dương Vương mắc mưu Triệu Đà phải tự vẫn, nước Âu Lạc bị thôn tính vào nước Nam Việt. Trước khi mất, Triệu Đà truyền ngôi cho cháu là Triệu Hổ (con trai của Trọng Thuỷ và Mỵ Nương).

Triệu Hổ lên ngôi hiệu là Văn Vương, đã thu nạp nhân tài văn võ trong thiên hạ để củng cố đất nước Nam Việt, đề phòng nhà Hán phía Bắc nhòm ngó. Lữ Gia quê ở huyện Lôi Dương quận Cửu Chân (vùng đất Thanh Hoá ngày nay) cha là người Hán và mẹ là người Việt đã được Triệu Hổ thu nạp.

 

 (Phần tiếp theo xin được xem ở file đính kèm)

 

File đính kèm:

Chi tiet lich su Lap Thach.doc

 

 

Ngày đăng: 20/08/2018