XỬ PHẠT

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Minh Tâm xã Xuân Hòa (17/06/2022)

/,Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Hủy hoại đất: Làm biến dạng địa hình (san gạt làm thay đổi độ dốc bề mặt đất, hạ thấp bề mặt đất để lấy đất mặt dùng vào việc khác) đối với 02 thửa đất gồm:...

Xử phạt vi phạm hành chính Hà Văn Công, xã Tử Du, huyện Lập Thạch (08/06/2022)

/,Sử dụng đất trồng rừng sản xuất vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 57 của Luật đất đai: Chuyển đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp (ngày 10/9/2021 tiến hành xâ...

Xử phạt vi phạm hành chính Mai Xuân Thuấn, Việt Trì, Phú Thọ (08/06/2022)

/,Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tổng khối lượng đã khai thác từ 50m3 trở lên (khối lượng xác định 65m3)...

QĐ:Xử phạt vi phạm hành chính - Mai Xuân Thuấn - Việt Trì, Phú Thọ (28/04/2022)

/,Xét đề nghị của Công an huyện tại Văn bản số 422/CV-CALT ngày 20/4/2022 về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính...

Xử phạt vi phạm hành chính: Lăng Văn Thanh - Xuân Hòa (16/03/2022)

,/Xử phạt vi phạm hành chính: Lăng Văn Thanh - Xuân Hòa...

Xử phạt vi phạm hành chính: Trần Văn Nghị - Sơn Đông (14/03/2022)

,/Xử phạt vi phạm hành chính: Trần Văn Nghị - Sơn Đông...

Xử phạt vi phạm hành chính: Hoàng Văn Đắc, xã Thái Hòa (23/03/2022)

/,Xử phạt vi phạm hành chính: Hoàng Văn Đắc, xã Thái Hòa...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Nguyễn Văn Long (01/03/2022)

,/Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Nguyễn Văn Long...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Lê Duy Hưng (03/03/2022)

,/Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Lê Duy Hưng...

Xử phạt vi phạm hành chính Phạm Văn Phi (14/02/2022)

/,Xử phạt vi phạm hành chính Phạm Văn Phi...