ĐÃ ĐẤU THẦU

Cải tạo, nâng cấp khuôn viên, nhà để xe trường THCS xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch (26/07/2021)

Cải tạo, nâng cấp khuôn viên, nhà để xe trường THCS xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch...

Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 4 phòng học và cải tạo sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường mầm non Ngọc Mỹ huyện LT (02/06/2019)

Xây dựng nhà lớp học 2 tâng 4 phòng học và cải tạo sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường mầm non Ngọc Mỹ huyện LT...

Nhà rèn luyện thể chất trường THCS xã Xuân Lôi huyện Lập Thạch (02/06/2019)

Nhà rèn luyện thể chất trường THCS xã Xuân Lôi huyện Lập Thạch...

Nhà hành chính quản trị + bếp ăn và nhà lớp học 2 tâng 4 phòng -Trường mầm non Văn Quán 2 (02/06/2019)

Nhà hành chính quản trị + bếp ăn và nhà lớp học 2 tâng 4 phòng -Trường mầm non Văn Quán 2...

Nhà đa năng, nhà lớp học bộ môn - Trường tiểu học Xuân Lôi (02/06/2019)

Nhà đa năng, nhà lớp học bộ môn - Trường tiểu học Xuân Lôi...

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã - đoạn xã liễn sơn đi đường nội thị vành đai thị trấn Lập Thạch (02/06/2019)

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã - đoạn xã liễn sơn đi đường nội thị vành đai thị trấn Lập Thạch...

Cải tạo nâng cấp đường giao thông huyện LT - Tuyến từ DDT306 đến đường Tử Du đi Liên Hòa (02/06/2019)

Cải tạo nâng cấp đường giao thông huyện LT - Tuyến từ DDT306 đến đường Tử Du đi Liên Hòa...