THÔNG BÁO

Thanh lý tài sản (14/01/2022)

Tên tài sản bán thanh lý: Phế liệu thu hồi được từ phá dỡ để cải tạo, sửa chữa công trình nhà làm việc 3 tầng phòng Giáo dục và Đào tạo...

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu cầu thần thôn Đá Trắng, Gốc Đa thôn Vinh Phú xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch (27/12/2021)

Căn cứ Quyết định số 3201/UBND ngày 22/12//2021 của UBND huyện Lập Thạch về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch...

Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc tại cuộc họp ngày 26/12/2021 (27/12/2021)

Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc tại cuộc họp ngày 26/12/2021...

CHỈ THỊ Về tăng cường các biện pháp bảo đảm hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (30/12/2021)

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 23/12/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường các biện pháp bảo đảm hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2020; Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân...

KẾ HOẠCH: Thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (24/12/2021)

.,KẾ HOẠCH: Thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021...

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp BCĐ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (11/12/2021)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp BCĐ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh...

Thông báo trường hợp người bệnh và người nhà từ Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Việt Đức ra viện về tỉnh Vĩnh Phúc. (09/12/2021)

Thông báo trường hợp người bệnh và người nhà từ Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Việt Đức ra viện về tỉnh Vĩnh Phúc....

QUYẾT ĐỊNH Về việc kích hoạt hoạt động Trạm Y tế lưu động tại thôn Phú Hậu Thượng - xã Sơn Đông để phòng, chống dịch COVID-19 (14/12/2021)

QUYẾT ĐỊNH Về việc kích hoạt hoạt động Trạm Y tế lưu động tại thôn Phú Hậu Thượng - xã Sơn Đông để phòng, chống dịch COVID-19...

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 huyện Tam Đảo thông báo: Tìm người đến các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 (16/12/2021)

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 huyện Tam Đảo thông báo: Tìm người đến các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Ba Trung, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch (16/12/2021)

.,Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Ba Trung, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch...