THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÔNG CHỨC THAM DỰ KỲ KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HUYỆN LẬP THẠCH NĂM 2022 (01/07/2022)

/,UBND huyện Lập Thạch thông báo danh sách công chức tham dự kiểm tra kiến thức đối với công chức khối quản lý nhà nước huyện Lập Thạch năm 2022...

THÔNG BÁO: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ THUÊ QSDĐ NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ BÀN GIẢN (22/06/2022)

UBND xã Bàn Giản thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá cho thuê QSD đất nông nghiệp trả tiền hàng năm tại xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau...

CẢNH BÁO CHÁY RỪNG (21/6-30/6) (21/06/2022)

CẢNH BÁO CHÁY RỪNG (21/6-30/6)...

THÔNG BÁO: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QSDĐ KHU SỐ 2, TDP VĨNH THỊNH, THỊ TRẤN LẬP THẠCH (28/06/2022)

/,Căn cứ Quyết định số 1060/UBND ngày 27/06/2022 của UBND huyện Lập Thạch về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu số 2, TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch...

Thông báo: Lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tiên Lữ (21/06/2022)

UBND xã Tiên Lữ thông báo về việc lựa chọn đơn vị bán đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp trả tiền hàng năm tại xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch. Cụ thể như sau:.......

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đồng Ngõ 1, xã Tử Du, huyện Lập Thạch (08/06/2022)

UBND huyện Lập Thạch thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch như sau:...

Thông báo: tiếp nhận trở lại bệnh nhân đến khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (12/06/2022)

Kể từ 7h00’, ngày 13/6/20222, Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức tiếp nhận trở lại bệnh nhân đến khám bệnh, chữa bệnh. Riêng bệnh nhân thuộc Khoa Thận nhân tạo tạm thời chưa tiếp nhận...

THÔNG BÁO: DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP VÒNG 2 THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN LẬP THẠCH NĂM 2022 (21/06/2022)

/,Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-CT.UBND ngày 20/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch về việc phê duyệt Danh mục nội dung, tài liệu ôn tập vòng 2 thi tuyển công chức cấp xã huyện Lập Thạch năm 2022. UBND huyện Lập Thạch thông báo...

KẾ HOẠCH: KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HUYỆN LẬP THẠCH NĂM 2022 (10/06/2022)

/,Thực hiện kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc kiểm tra kiến thức đối với cán bộ, công chức khối quản lý nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022......

THÔNG BÁO: KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1, KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN LẬP THẠCH NĂM 2022 (25/05/2022)

/,Ủy ban nhân dân huyện Lập Thạch thông báo cho các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện; các thí sinh dự thi biết và gửi đơn phúc khảo (nếu có) đối với các môn thi theo mẫu gửi kèm....