KHEN THƯỞNG

QĐ: khen thưởng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đại hội TDTT các cấp huyện Lập Thạch lần thứ VI năm 2022 (24/06/2022)

/,Tặng Giấy khen cho 12 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đại hội TDTT các cấp huyện Lập Thạch lần thứ VI năm 2022...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ vụ án Cướp tài sản tại xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch (17/05/2022)

/,Tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ vụ án Cướp tài sản tại xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia chữa cháy tại xã Văn Quán, huyện Lập Thạch (17/05/2022)

/,Tặng Giấy khen cho 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia chữa cháy, vụ cháy xảy ra hồi 00 giờ 33 phút ngày 07/4/2022 tại cửa hàng điện nước của hộ gia đình ông Ngô Văn Phúc, bãi chứa phế liệu của hộ gia đình anh Nguyễn Quốc Phi. Địa chỉ: thôn...

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2021 (04/03/2022)

,/Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2021...

Về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 (04/03/2022)

,/Về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022...

Về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án cấp CCCD gắn chíp điện tử và Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (04/03/2022)

/,Về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án cấp CCCD gắn chíp điện tử và Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2021 (04/03/2022)

/,Về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2021...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 (24/12/2021)

,/QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021...

QUYẾT ĐỊNH: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2021 (20/12/2021)

,.QUYẾT ĐỊNH: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2021...

QUYẾT ĐỊNH: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2021 (20/12/2021)

.,QUYẾT ĐỊNH: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2021...