HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Lập Thạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (09/06/2022)

.Chiều ngày 8/6/2022, HĐND huyện Lập Thạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Hà Đình Nhã, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Tuệ Minh, Phó Bí thư...

HĐND huyện Lập Thạch giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại thị trấn Lập Thạch (23/05/2022)

.Sáng ngày 17/5/2022, Đoàn giám sát HĐND huyện Lập Thạch có buổi giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với UBND thị trấn Lập Thạch. Đồng chí Đào Quốc Khánh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tị...

Ban Pháp chế HĐND huyện Lập Thạch nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động (13/03/2022)

.Thời gian qua, Ban Pháp chế HĐND huyện Lập Thạch luôn nỗ lực phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, a...

Hội đồng nhân dân huyện Lập Thạch đổi mới hoạt động, khẳng định trách nhiệm, vị thế của cơ quan dân cử (21/01/2022)

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển k...

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND huyện Lập Thạch (14/01/2022)

.Xác định tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND là hết sức quan trọng, là yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. Để đại biểu HĐND huyện có thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo q...

Kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (28/12/2021)

.Sáng ngày 28/12/2021, HĐND huyện Lập Thạch tổ chức Kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Nguyễn Thế...

Thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (21/12/2021)

.Để làm rõ tính chính xác, khách quan, toàn diện của các báo cáo trình HĐND huyện, cung cấp thông tin, cơ sở giúp các đại biểu HĐND huyện xem xét thảo luận, quyết định tại kỳ họp. Sáng ngày 21/12/2021, Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức thẩm tra các báo cáo...

Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND huyện khóa XIX (08/12/2021)

.Chiều ngày 07/12, đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì kỳ họp thứ 4 giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026....

HĐND huyện Lập Thạch tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) (04/11/2021)

.Chiều ngày 3/11/2021, HĐND huyện Lập Thạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất). Các đồng chí: Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đào Quốc Khánh,...

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Lập Thạch thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 (02/11/2021)

.Ngày 01/11/2021, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Lập Thạch tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026....