THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Lập Thạch triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019 (18/03/2019)

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019, với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”......

Tuyên truyền thực hiện Công điện số 160 của Thủ tướng Chính phủ (13/03/2019)

Tuyên truyền thực hiện Công điện số 160 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường giải pháp đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường; Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động......

Hướng dẫn kỹ thuật tiêu hủy bắt buộc lợn bệnh và sản phẩm của lợn bệnh (12/03/2019)

Hướng dẫn kỹ thuật tiêu hủy bắt buộc lợn bệnh và sản phẩm của lợn bệnh...

Hướng dẫn vệ sinh, khủ trùng và tiêu độc để phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (12/03/2019)

ướng dẫn vệ sinh, khủ trùng và tiêu độc để phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi...

Lập Thạch chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi (27/02/2019)

Bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu......

Lấy ý kiến tham gia về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Văn Quán năm 2018 (18/02/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 28/02/2018 của UBND huyện về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018...

Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh (15/02/2019)

Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc......

Nghị quyết Hội nghị TW 7 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (14/02/2019)

Ngày 23/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội......

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ (29/01/2019)

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương......

Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2019 (22/01/2019)

Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2019...

  • Video
  • Photo
 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid, Guid solutionId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotFound)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)