CHUYÊN MỤC PHÒNG, CHỐNG COVID-19

BẢN TIN Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 16/9/2021) (16/09/2021)

BẢN TIN Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 16/9/2021)...

BẢN TIN Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 20/9/2021) (20/09/2021)

BẢN TIN Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 20/9/2021)...

BẢN TIN: Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 21/9/2021) (21/09/2021)

BẢN TIN: Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 21/9/2021)...

Văn bản số 3415/SYT-NVYD của Sở Y tế về hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. (21/09/2021)

Văn bản số 3415/SYT-NVYD của Sở Y tế về hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh....

Lập Thạch đã chuyển hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ người dân đang lao động, học tập ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do dịch Covid - 19 (20/09/2021)

.Trước ảnh hưởng kéo dài và diễn biến phức tạp của Covid-19, người dân Lập Thạch tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, đối tượng gặp khó khăn lớn nhất là công nhân, lao động tự do mất việc làm, không có thu nhập để tra...

THÔNG BÁO Danh sách các phòng khám đạt Phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. (11/09/2021)

THÔNG BÁO Danh sách các phòng khám đạt Phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp....

BẢN TIN: Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 09/9/2021) (09/09/2021)

BẢN TIN: Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 09/9/2021)...

BẢN TIN: Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 10/9/2021) (10/09/2021)

BẢN TIN: Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 10/9/2021)...

BẢN TIN: Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 12/9/2021) (12/09/2021)

BẢN TIN: Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 12/9/2021)...

BẢN TIN: Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 11/9/2021) (11/09/2021)

BẢN TIN: Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 11/9/2021)...