CHUYÊN MỤC PHÒNG, CHỐNG COVID-19

Tuyên truyền quy định phòng, chống dịch Covid-19 khi xuất cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị (31/05/2022)

Sở Công thương đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hơp triển khai tuyên truyền đến các doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng chuyên gia, lao động người Trung Quốc để biết và thực hiện...

Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Cập nhật lúc 15h, ngày 23/5/2022). (23/05/2022)

Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Cập nhật lúc 15h, ngày 23/5/2022)....

Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (27/04/2022)

.Tiếp tục tuyên truyền, rà soát vận động người dân tiêm vắc xin, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để tránh bỏ sót, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm vắc xin phòng Covid-19 đang là một trong những nội dung được huyện Lập Thạch tích cực triển kha...

Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Cập nhật lúc 15h, ngày 28/3/2022). (28/03/2022)

Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Cập nhật lúc 15h, ngày 28/3/2022)....

Hướng dẫn quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà,nơi lưu trú hoặc tương đương trên địa bàn tỉnh (22/02/2022)

Hướng dẫn quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà,nơi lưu trú hoặc tương đương trên địa bàn tỉnh...

Xác định các trường hợp F0 phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế (27/02/2022)

Xác định các trường hợp F0 phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế...

hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú của Trạm Y tế Lưu động. (23/02/2022)

hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú của Trạm Y tế Lưu động....

hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú của Trạm Y tế Lưu động. (26/02/2022)

hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú của Trạm Y tế Lưu động....

Hướng dẫn làm rõ một số nội dung quản lý, cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương. (01/03/2022)

Hướng dẫn làm rõ một số nội dung quản lý, cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương....

BẢN TIN Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 01/3/2022 ) (01/03/2022)

BẢN TIN Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 01/3/2022 )...