HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Phụ nữ Lập Thạch đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế (02/07/2019)

Trong những năm qua, bằng nhiều phong trào thi đua thiết thực và các giải pháp sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lập Thạch đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế......

Hội CCB huyện Lập Thạch tham gia xây dựng Đảng và bảo vệ Chính quyền (19/06/2019)

Xác định công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền vững mạnh là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong hoạt động công tác Hội......

Đại hội thi đua CCB gương mẫu lần thứ VI (2019-2024) (24/05/2019)

Sáng ngày 24/5/2019, Hội CCB huyện Lập Thạch tổ chức Đại hội thi đua CCB gương mẫu lần thứ VI (2019 - 2024)....

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019 (22/05/2019)

Ngày 21/5/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019....

Bế giảng lớp lý luận chính trị năm 2019 (10/05/2019)

Sáng ngày 9/5/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lập Thạch tổ chức lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2019......

Đoàn Thanh niên huyện Lập Thạch kết thúc Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động nổi bật (05/04/2019)

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019 của BCH Huyện Đoàn Lập Thạch......

“Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới Sơn Đông (04/04/2019)

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”......

Huyện Lập Thạch tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024 (03/04/2019)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc tổ chức Đại hội MTTQ......

Nét đẹp từ phong trào “Ngày chủ nhật xanh” của tuổi trẻ Lập Thạch (25/03/2019)

Trong những năm qua, “Ngày chủ nhật xanh” là hoạt động thường xuyên của các cấp bộ Đoàn Thanh niên trên địa bàn huyện Lập Thạch......

Lập Thạch tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (20/03/2019)

Trong những năm qua, thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ......

  • Video
  • Photo
 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid, Guid solutionId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotFound)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)