HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Đoàn Thanh niên huyện Lập Thạch kết thúc Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động nổi bật (05/04/2019)

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019 của BCH Huyện Đoàn Lập Thạch......

“Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới Sơn Đông (04/04/2019)

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”......

Huyện Lập Thạch tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024 (03/04/2019)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc tổ chức Đại hội MTTQ......

Nét đẹp từ phong trào “Ngày chủ nhật xanh” của tuổi trẻ Lập Thạch (25/03/2019)

Trong những năm qua, “Ngày chủ nhật xanh” là hoạt động thường xuyên của các cấp bộ Đoàn Thanh niên trên địa bàn huyện Lập Thạch......

Lập Thạch tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (20/03/2019)

Trong những năm qua, thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ......

Huyện Đoàn Lập Thạch với các hoạt động hưởng ứng tháng Thanh niên (20/03/2019)

Với chủ đề năm 2019 “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” ngay từ những ngày đầu tháng 3......

Huyện đoàn Lập Thạch ra quân tháng thanh niên năm 2019 (08/03/2019)

Chiều ngày 06/3/2019, Tại trường THPT Triệu Thái, Huyện Đoàn Lập Thạch tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2019......

Các hội quần chúng phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (05/03/2019)

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội...

Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (19/02/2019)

Trong những năm qua, cán bộ, hội viên Hội CCB các cấp huyện Lập Thạch đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ......

Huyện đoàn tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2018 (21/01/2019)

Ngày 21/1/2019, Huyện Đoàn Lập Thạch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019......

  • Video
  • Photo
 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid, Guid solutionId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotFound)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)