HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Văn phòng Huyện ủy Lập Thạch tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy (10/07/2020)

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình......

Tập huấn công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ dân vận ở cơ sở năm 2020 (02/07/2020)

Ngày 29/6/2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy Lập Thạch tổ chức tập huấn công tác tôn giáo......

Huyện Lập Thạch phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội trong xây dựng tổ chức, tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên và nhân dân (08/06/2020)

Trong thời gian qua trên địa bàn huyện Lập Thạch, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tích cực chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các......

Lập Thạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (08/06/2020)

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lập Thạch......

Huyện Lập Thạch thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) (01/06/2020)

Thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về tiếp tục......

Một số nhiệm vụ trọng tâm sau Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở (27/05/2020)

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp ......

Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Lập Thạch (26/05/2020)

5 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Lập Thạch......

Lập Thạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (21/05/2020)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, thời gian qua, huyện Lập Thạch...

Huyện ủy Lập Thạch làm tốt công tác kiểm tra, giám sát (13/05/2020)

Qua công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ huyện Lập Thạch......

Chi bộ Dân vận – Mặt trận tổ quốc huyện Đại hội chi bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025 (04/05/2020)

Chiều ngày 29/4/2020 Chi bộ Dân vận – Mặt trận tổ quốc huyện Đại hội chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025......