THỜI SỰ TỔNG HỢP

Lập Thạch đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp (12/05/2020)

Với quyết tâm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện đời sống nhân dân, từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa......

Lập Thạch hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 (08/05/2020)

Đảng bộ huyện Lập Thạch có 59 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó 20 đảng bộ xã, thị trấn, 05 đảng bộ cơ quan, 34 chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp......

Đảng bộ xã Liễn Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (08/05/2020)

Ngày 06/5/2020, Đảng bộ xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020- 2025......

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thái Hòa lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (08/05/2020)

Trong 2 ngày 6 và 7 /5 /2020, Đảng bộ xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025......

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Lập Thạch lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 (08/05/2020)

Sáng ngày 7/5, Đảng bộ Công an huyện tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020- 2025......

Đảng bộ xã Liên Hòa tổ chức Đại hội Đại biểu lần XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 (07/05/2020)

Trong 2 ngày 5-6/5/2020, Đảng bộ xã Liên Hòa (Lập Thạch) tổ chức Đại hội Đại biểu lần XXI, nhiệm kỳ 2020-2025......

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Quang Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (07/05/2020)

Ngày 06/5/2020, Đảng bộ xã Quang Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025......

Đảng bộ xã Xuân Hòa Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (07/05/2020)

Sáng ngày 5/5/2020, Đảng bộ xã Xuân Hòa - Lập Thạch long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025......

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Bắc Bình lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (06/05/2020)

Trong 2 ngày 4 và 5/5/2020, Đảng bộ xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Đại hội Đảng bộ xã Hợp Lý lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (06/05/2020)

Ngày 4/5/2020, Đảng bộ xã Hợp Lý (Lập Thạch) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025......