AN NINH QUỐC PHÒNG

Lập Thạch tổng kết công tác PCCCR - BVR mùa khô năm 2017 - 2018 và triển khai phương án PCCCR-BVR mùa khô năm 2018 - 2019 (25/10/2018)

Sáng ngày 24/10/2018, tại xã Vân Trục, UBND huyện Lập Thạch tổ chức tổng kết công tác PCCCR-BVR mùa khô năm 2017 - 2018......

Lập Thạch xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh (08/10/2018)

Trong những năm qua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, huyện trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới"......

Xã Bắc Bình diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 (28/09/2018)

Sáng ngày 28/9/2018, UBND xã Bắc Bình đã tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2018......

Thị trấn Lập Thạch diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 (30/08/2018)

Thị trấn Lập Thạch diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018......

Công tác quân sự - quốc phòng ở xã Sơn Đông (30/08/2018)

Công tác quân sự - quốc phòng có vị trí quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của mỗi địa phương nói riêng và đất nước nói chung......

Lực lượng vũ trang huyện làm tốt công tác dân vận (17/07/2018)

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới, thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác dân vận...

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Vân Trục năm 2018 (16/08/2018)

Sáng ngáy 16/8/2018, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu......

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2018 (15/08/2018)

Từ ngày 14-17/8/2018, tại Ban chỉ huy Quân sự huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Lập Thạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2018......

Xã Quang Sơn khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ (26/07/2018)

Ngày 26/7/2018, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Lập Thạch tổ chức chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Quang Sơn...

Lập Thạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4 tại xã Vân Trục (23/07/2018)

Sáng ngày 23/7/2018, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Lập Thạch phối hợp với UBND xã Vân Trục......

  • Video
  • Photo
 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid, Guid solutionId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotFound)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)