TIN TỨC KINH TẾ

Hiệu quả từ mô hình trồng rau thủy canh (26/12/2018)

Với mục đích cung cấp rau an toàn đến người tiêu dùng và nuôi chí làm giàu, anh Vũ Xuân Ngọc - Tổ dân Phố Phú Lâm, thị trấn Lập Thạch......

Lập Thạch huy động nguồn lực xây dựng NTM (27/11/2018)

Là một huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn, song, bằng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay, Lập Thạch có 17/18 xã đạt 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM......

Hội Nông dân huyện Lập Thạch đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân (25/10/2018)

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Lập Thạch đã chủ động, tích cực phối hợp đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ về vốn giống, áp dụng tiến bộ kỹ thuật......

Nguyễn Văn Hoàng - Nông dân Việt Nam xuất sắc (02/10/2018)

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ của anh Nguyễn Văn Hoàng - thôn Minh Sơn xã Ngọc Mỹ cho thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm.......

Phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện Lập Thạch (14/09/2018)

Trong những năm qua, dịch vụ thương mại trên địa bàn huyện đã có sự phát triển, phong phú các loại hình,...

Lập Thạch trình diễn giống lúa TBR 225 áp dụng hiệu ứng hàng biên vụ mùa năm 2018 (12/09/2018)

Sáng ngày 12/9/2018, Trạm khuyến nông huyện Lập Thạch phối hợp với UBND xã Văn Quán tổ chức hội nghị trình diễn giống lúa TBR 225 áp dụng hiệu ứng hàng biên vụ mùa năm 2018......

Lập Thạch khai giảng lớp tập huấn IPM trên cây ăn quả (14/09/2018)

Sáng ngày 14/9/2018, tại nhà văn hóa thôn Đồng Núi, xã Vân Trục, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện phối hợp với Chi cục trồng trọt & BVTV tỉnh Vĩnh Phúc......

Hội thảo máy nông nghiệp KUBOTA Việt Nam (17/08/2018)

Sáng ngày 17/8/2018, tại hội trường UBND xã Xuân Hòa, Phòng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Lập Thạch......

Triển vọng nghề nuôi rắn ở Đồng Ích (15/08/2018)

Vài năm trở lại đây, mô hình nuôi rắn thương phẩm là hướng đi mới trong phát triển kinh tế hộ ở Đồng Ích (Lập Thạch)......

Lập Thạch đẩy mạnh phát triển thanh long theo hướng sản xuất hàng hóa (26/07/2018)

Nhận thấy cây thanh long phù hợp với điều kiện đất đai thổ nhưỡng của địa phương và mang lại giá trị kinh tế cao trong một đơn vị diện tích....

  • Video
  • Photo
 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid, Guid solutionId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotFound)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)