TIN TỨC KINH TẾ

Nuôi gà chuồng lạnh cho thu nhập cao (13/08/2019)

Hiện nay, mỗi nông dân có một cách làm giàu khác nhau. Nhiều nông dân đã đầu tư các mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hàng hóa hiện đại......

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lập Thạch 6 tháng đầu năm 2019 (25/07/2019)

Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, cùng với sự đồng thuận, đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân......

Lập Thạch đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng (16/07/2019)

Là một huyện thuần nông, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, những năm qua, huyện Lập Thạch đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân......

Hội CCB huyện Lập Thạch đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế (03/06/2019)

Bên cạnh việc quan tâm xây dựng tổ chức hội vững vững mạnh, triển khai các hoạt động nghĩa tình đồng đội, những năm vừa qua, Hội CCB huyện Lập Thạch......

Lập Thạch nâng cao chất lượng nguồn lao động thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch (30/05/2019)

Xác định nâng cao chất lượng nguồn lao động là một trong những giải pháp quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội......

Lập Thạch nhiều giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân (23/05/2019)

Xác định giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân là vấn đề cốt lõi trong phát triển kinh tế - xã hội......

Hiệu quả mô hình nuôi rắn ở Đồng Ích (05/05/2019)

So với các vùng nuôi rắn ở các địa phương thì mô hình chăn nuôi rắn ở xã Đồng Ích chưa phải là nhiều nhưng vài năm trở lại đây,......

Lập Thạch tập trung chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân 2018 - 2019 (19/03/2019)

Tính đến thời điểm hiện nay, Huyện Lập Thạch đã gieo cấy đạt 100% kế hoạch đề ra....

Nữ 9X thu nhập hơn 200 triệu/năm nhờ nuôi “cá giòn” (07/03/2019)

Hưởng ứng phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc......

Ra quân diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ xuân 2019 (03/03/2019)

Để hạn chế thấp nhất sự phá hoại mùa màng do chuột gây ra, mới đây xã Đồng Ích......

  • Video
  • Photo
 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid, Guid solutionId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotFound)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)