TIN TỨC KINH TẾ

Ngọc Mỹ gắn bảo vệ với phát triển kinh tế rừng (14/08/2014)

So với một số loại cây khác thì giá trị kinh tế của trồng rừng không cao bằng, tuy nhiên thu nhập từ rừng mang tính bền vững và có nhiều đóng góp cho bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế của địa phương. Do vậy, những năm qua, xã Ngọc Mỹ tăng cường công tác bảo vệ rừng và gắn với phát triển kinh tế...

Xã Tử Du huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế (06/08/2014)

Trong những năm qua, Đảng uỷ -UBND xã Tử Du đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện thực tiễn của địa phương, tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nh...

Quỹ tín dụng nhân dân xã Thái Hòa địa chỉ tin cậy cho người dân (04/08/2014)

Là đơn vị cho vay gần dân nhất, quỹ tín dụng nhân dân xã Thái Hoà, huyện Lập Thạch đang là điạ chỉ tin cậy cho những người cần có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế....

Lập Thạch tập trung chăm sóc lúa mùa (25/07/2014)

Vụ mùa năm 2014, toàn huyện Lập Thạch có tổng diện tích gieo cấy là 3.240,2 ha lúa. Thời điểm này các địa phương đã hoàn thành việc gieo cấy, bà con nông dân trong huyện đã chuyển trọng tâm sang chăm sóc và bảo vệ lúa....

Lập Thạch chủ động phòng, chống nắng nóng cho đàn vật nuôi (15/05/2014)

Để chủ động phòng chống nắng nóng cũng như phòng tránh dịch bệnh cho đàn vật nuôi, UBND huyện Lập Thạch đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống nắng nóng cho đàn vật nuôi tới 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện....

Hội Nông dân huyện Lập Thạch đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (25/06/2013)

Hội nông dân huyện Lập Thạch có 20 cơ sở hội với 20.032 hội viên. Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu được Hội triển khai có hiệu quả. Riêng năm 2011, toàn huyện có 7.695 hộ đăng k...

Huyện Lập Thạch: 33 trường đạt chuẩn quốc gia (04/06/2013)

Về Vĩnh Tường vào thời điểm bà con nông dân đang xuống đồng gặt rộ, đúng là “3 tháng trồng cây, 1 ngày trông quả”. Ở đâu cũng thấy rộn rã tiếng cười trong không khí hồ hởi của niềm vui được mùa....

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phi làm việc với huyện Lập Thạch (24/05/2013)

Sáng ngày 9/9, đồng chí Nguyễn Ngọc Phi, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy và cán bộ chủ chốt huyện Lập Thạch về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 8 tháng đầu năm và bàn giải pháp phát triển công nghiệp...

  • Video
  • Photo
 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid, Guid solutionId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotFound)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)