• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền thực hiện Công điện số 160 của Thủ tướng Chính phủ 13/03/2019

Tuyên truyền thực hiện Công điện số 160 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường giải pháp đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường; Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động...

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ quốc phòng tiếp công dân 12/04/2019

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 25/2019/TT-BQP quy định chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng trong Quân đội làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh....