• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

An ninh quốc phòng

Công an huyện Lập Thạch chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy 14/02/2020

Theo nhận định của Công an huyện Lập Thạch, mặc dù không phải địa bàn “nóng” về ma túy, nhưng thời gian gần đây, tình hình tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn huyện có chiều hướng gia tăng......

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Câu lạc bộ "Chia sẻ yêu thương" của xã Triệu Đề ấm áp tình thương 13/02/2020

Với tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ yêu thương bằng sự nhiệt huyết, tận tâm, chân thành của CLB “Chia sẻ yêu thương” ......