VĂN HÓA - XÃ HỘI

Lập Thạch tập huấn triển khai công tác BTXH, giải quyết việc làm, phòng chống TNTT, đuối nước ở trẻ em năm 2022

 

Sáng ngày 20/5/2022, UBND huyện Lập Thạch tổ chức lớp tập huấn triển khai công tác BTXH, giải quyết việc làm, phòng chống TNTT, đuối nước ở trẻ em năm 2022 cho hơn 200 đồng chí là lãnh đạo UBND; công chức phụ trách công tác lao động TB&XH; cán bộ lao động việc làm; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự và phát biểu tại lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong thời gian một buổi sáng, các đại biểu được đại diện lãnh đạo Phòng LĐTB&XH; Phòng giao dịch NHCSXH huyện; Trung tâm giới thiệu việc làm, Sở LĐTB&XH tỉnh truyền đạt một số nội dung trong phòng chống TNTT, đuối nước trẻ em trong thời gian qua; triển khai NĐ số 20 của Chính phủ, NQ số 18,19 của HĐND tỉnh; giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã và của trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; công tác giải quyết việc làm trong nước và đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động nước ngoài…

Qua lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt là an toàn giao thông và phòng chống đuối nước trẻ em; phát huy vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã và của trưởng thôn dân cư trong hoạt động tín dụng chính sách và các chính sách, ưu tiên trong công tác giải quyết việc làm.

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 20/05/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*