HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Văn Quán chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới

 

Thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm lo, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn xã Văn Quán luôn được quan tâm, chú trọng và đạt được những kết quả tích cực.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW, Đảng ủy xã Văn Quán đã quan tâm đưa công tác trẻ em vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, từ đó tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của ban, ngành, đoàn thể, của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Công tác tuyên truyền về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được đẩy mạnh với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú như thông qua tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các hội nghị, các buổi sinh hoạt thôn, qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa tại các nhà trường, các hoạt động sinh hoạt hè của Đoàn thanh niên... Từ năm 2012-2022, toàn xã đã có 1.859 lượt hộ gia đình tham gia, 2.575 lượt các em thiếu niên và nhi đồng tham gia các chương trình như: “Vì sức khỏe trẻ em”, “Dinh dưỡng với trẻ thơ, “Trẻ em vui hè”, giáo dục truyền thống, phòng chống tai nạn đuối nước, phòng chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông…

Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em không ngừng được nâng cao; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên xã đã tích cực đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em ở địa phương, tích cực tham gia trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tại mỗi gia đình và cộng đồng dân cư thông qua việc tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đoàn thanh niên xã phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các hoạt động thanh, thiếu niên và nhi đồng; tạo nhiều sân chơi, phong trào bổ ích giúp thanh, thiếu niên, nhi đồng giao lưu, học hỏi, có thể phát huy những năng khiếu, sở trường và niềm đam mê của mình, hình thành kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp; vận động, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường; tổ chức tuyên dương 490 gương điển hình đội viên thiếu nhi trên nhiều lĩnh vực như: Vượt khó - giúp bạn vượt khó, chăm ngoan học tốt, chiến sĩ - dũng sĩ nhỏ cần kiệm, vận động viên - nghệ sĩ nhỏ tuổi, chỉ huy đội giỏi, làm nghìn việc tốt.

Xã đã triển khai tốt chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành dinh dưỡng cho phụ huynh… Hàng năm trên 97% trẻ em dưới 5 tuổi được theo dõi sức khỏe, tăng trưởng; trẻ dưới 2 tuổi và trẻ bậc tiểu học được cân, đo theo dõi tăng trưởng 3 tháng 1 lần, kịp thời phát hiện những trẻ sút cân, không tăng cân, suy dinh dưỡng cấp tính có hướng xử lý kịp thời. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ suy sinh dưỡng cân nặng ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 4,8% năm 2012 xuống 3,2% năm 2022; tỷ lệ suy sinh dưỡng chiều cao giảm từ 5,0% năm 2012 xuống 3,9 năm 2022. 100% trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng đủ các liều vắc xin. Bên cạnh đó, xã chỉ đạo các thôn dân cư rà soát, phát hiện những trẻ em trên địa bàn có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có biện pháp can thiệp kịp thời. Hiện nay, trên địa bàn có 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, chăm sóc. Thực hiện Chương trình “Tiếp bước trẻ đến trường”, hàng năm, xã hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như sách, vở, cặp sách, với 175 xuất quà giá trị hơn 35 triệu đồng. Vận động xây dựng và duy trì thường xuyên quỹ Bảo trợ trẻ em 37.000.000đ.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Văn Quán tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em; các chương trình, đề án của trung ương, của tỉnh, huyện về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân về tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên kiện toàn, củng cố cán bộ làm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Phối hợp xây dựng môi trường giáo dục kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội góp phần hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, thể dục thể thao và các hoạt động chăm sóc trẻ em nhằm tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi để trẻ em chủ động tham gia vào các hoạt động chăm sóc và giáo dục.

Thanh Ngân

Ngày đăng: 23/05/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục