HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

HĐND huyện Lập Thạch giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại thị trấn Lập Thạch

 

Sáng ngày 17/5/2022, Đoàn giám sát HĐND huyện Lập Thạch có buổi giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với UBND thị trấn Lập Thạch. Đồng chí Đào Quốc Khánh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì buổi giám sát. Cùng đi có các thành viên trong đoàn giám sát.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là bảo vệ quyền lợi và lợi tích hợp pháp của công dân, hàng năm thị trấn Lập Thạch ban hành nội quy và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bằng nhiều hình thức phong phú và da dạng. Năm 2020 và 2021, UBND thị trấn đã tiếp 60 lượt công dân; giải quyết 16 lượt ý kiến đúng thời gian quy định; tiếp nhận và giải quyết KN, TC thuộc thẩm quyền 10/14 đơn của người dân.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đề nghị UBND thị trấn Lập Thạch làm rõ một số nội dung như: Nhật ký tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đánh giá cụ thể thực trạng từng nội dung đơn thư, kiến nghị của người dân…

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Đào Quốc Khánh đề nghị thị trấn Lập Thạch tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất tại nơi tiếp công dân. Duy trì tốt lịch tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư của công dân. Chủ động đối thoại để nắm tình hình ngay từ cơ sở. Tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thanh Hương

Ngày đăng: 23/05/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục