HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Hội Nông dân huyện tích cực hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

 

Hội Nông dân huyện Lập Thạch có 22.266 hội viên, tỷ lệ hội viên đạt 75% so tổng số hộ nông nghiệp. Những năm qua, Hội Nông dân huyện Lập Thạch đã thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong đó trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phong trào tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan toả trong nhiều lĩnh vực, tạo động lực lôi cuốn, khích lệ, động viên hội viên hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu và giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất...

Hội Nông dân huyện Lập Thạch đã triển khai nhiều hoạt động đưa con giống mới vào sản xuất, thực hiện các chương trình, dự án, với sự hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm tư vấn và chuyển giao khoa học công nghệ môi trường NN& PTNT, Hội Nông dân huyện đã tiếp nhận và chỉ đạo triển khai mô hình nuôi thỏ Newzealand ở các xã: Đình Chu, Tử Du, Ngọc Mỹ, Hợp Lý, Quang Sơn, Xuân Hòa... tổ chức cho các hộ tham gia mô hình đi thăm quan thực tế tại Trung tâm Dê và Thỏ, Sơn Tây, Hà Nội. Trong thời gian nuôi thỏ, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Trung tâm Dê và Thỏ mời chuyên gia của Trung tâm sang tập huấn kỹ thuật cho các hộ nuôi. Đồng thời, Hội Nông dân huyện thường xuyên xuống thăm nắm, hướng dẫn ghi chép, theo dõi quá trình phát triển và sinh sản của đàn Thỏ, đảm bảo đúng theo quy trình kỹ thuật chăm sóc cho Thỏ phát triển thuận lợi. Đặc biệt đến 2021 chăn nuôi Thỏ trong huyện phát triển khá tốt, tổng số Thỏ đến nay đạt khoảng hơn 5 nghìn con trong địa bàn huyện. Nhiều hộ ký kết với Công ty Nipponzoki của Nhật Bản ở Quế Võ, Bắc Ninh có đầu ra được bao tiêu sản phẩm ổn định.

Được sự hỗ trợ của Hội Nông dân huyện cho đi thăm quan thực tế và vay nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh. Hộ anh Nguyễn Văn Tú, xã Hợp Lý đã mạnh dạn lựa chọn đưa giống Thỏ lai Newzeland và nuôi Dê thương phẩm để phát triển kinh tế. Nuôi thỏ 3.000 con, mỗi tháng bán cho Công ty Nipponzoki của Nhật Bản ở Quế Võ, Bắc Ninh mỗi tháng từ 300 – 400 con, tổng thu về 80 triệu đồng/1tháng trừ chi phí lãi 10-17 triệu/1tháng. Nuôi Dê  200 con, đã bán 1 lứa 100 con thu 450 triệu, trừ chi phí lãi 50 triệu. Anh Tú chia sẻ: Hội Nông dân đã giúp tôi lựa chọn đúng loại vật nuôi và nắm chắc kỹ thuật chăm sóc phòng bệnh... Hiện nay, nhiều hoạt động do Hội tổ chức cũng tạo điều kiện thuận lợi để tôi và các hộ sản xuất khác mở rộng thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản. Anh Tú chỉ là một trong số hàng trăm hộ nông dân đã và đang được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Lập Thạch hỗ trợ phát triển sản xuất.

Nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau đã được các cấp Hội Nông dân triển khai có hiệu quả như: Định hướng, tư vấn cho hội viên nông dân các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với đồng đất địa phương, tín chấp hỗ trợ các loại vốn, phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất..., phối hợp với HND tỉnh; các sở, ban, ngành; phòng, ban chuyên môn của huyện tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, xây dựng các mô hình trình diễn phân bón, lúa chất lượng cao. Phối hợp với HND tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp huyện tín chấp cho nông dân vay vốn, đến nay vốn quỹ hỗ trợ nông dân trên toàn huyện hiện có 4.950 triệu đồng với 11 xã vay vốn, gồm 16 dự án cho 122 hộ vay, tổng số tiền dư nợ cho vay tính đến nay là 289.070 triệu đồng. Các nguồn vốn trên đã giúp hàng trăm dự án trồng trọt, chăn nuôi phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm mới, tăng thu nhập cho hội viên nông dân.

Hàng năm các cấp Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu vận động hội viên nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, bình quân có từ 8.500 – 11.500 hộ tham gia đăng ký. Kết quả bình quân hằng năm đã có hơn 8.000 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cơ cấu đạt bình quân danh hiệu cấp cơ sở là 71%, cấp huyện là 20,7%, cấp tỉnh là 5,3% và cấp trung ương là 0,4%. Năm 2017 có 12.117 hộ đăng ký SXKDG, kết quả bình xét có 8.351 hộ đạt SXKDG 4 cấp đạt 68%, đến năm 2021 có 8.550 hộ hội viên đăng ký SXKDG, kết quả bình xét có 6.840 hộ đạt tiêu chuẩn hộ SXKDG 4 cấp theo tiêu chuẩn mới đạt 80% số hộ đăng ký. Tỷ lệ hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi tăng 10% so với năm 2017. Số hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh; cấp trung ương ngày càng tăng, năm 2021 hộ đạt từ 500 đến 1 tỷ đồng/năm có 788 hộ tăng 8% so với năm 2017; hộ đạt từ 1 tỷ đồng trở lên/năm có 64 hộ tăng 21 hộ so với năm 2017.

Thực tế cho thấy, một trong những thành công lớn nhất của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện là thông qua các hoạt động cụ thể đã thu hút đông đảo cán bộ hộii viên nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống cho nông dân.

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh giỏi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt trước tác động của dịch Covid-19, Hội đang tăng cường hoạt động lên sàn thương mại điện tử, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vốn vay ưu đãi, tín chấp để đáp ứng nhu cầu vốn của hội viên nông dân. Tạo động lực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuội theo hướng sản xuất hàng hóa, hướng đến mục tiêu tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống của hội viên nông dân trong huyện.

Thu Hà

Ngày đăng: 19/05/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục