VĂN HÓA - XÃ HỘI

Phấn đấu giảm thiểu tai nạn thương tích trẻ em

 

Lập Thạch là huyện miền núi, nằm ở phía tây Bắc tỉnh Vĩnh Phúc, có diện tích tự nhiên 17.301,22 ha, dân số trên 138.187 người. Toàn huyện có hơn 39.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 28,5% dân số; có hơn 13.000 trẻ  từ 0 - 6 tuổi, chiếm tỷ lệ 9,5% so với tổng dân số toàn huyện.

Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn được huyện Lập Thạch triển khai thực hiện đồng bộ với nhiều chương trình, mô hình mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thường xuyên tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em, triển khai nhiều phong trào, mô hình bảo vệ trẻ em ở cộng đồng, khu dân cư đã tác động tích cực đến việc thực hiện các quyền của trẻ em. Đặc biệt, công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông ở trẻ em đã thường xuyên được quan tâm thực hiện.

Giai đoạn 2016-2022, huyện Lập Thạch tổ chức các lớp học bơi miễn phí cho trẻ em với hơn 600 trẻ em được tham gia; tổ chức các hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em tại 20 các xã, thị trấn và một số trường học trên địa bàn huyện đã thu hút hơn 16.800 lượt trẻ em tham dự. Qua các lớp học bơi, các buổi sinh hoạt ngoại khóa đã giúp nâng cao nhận thức về tai nạn thương tích ở trẻ em, góp phần giảm thiểu tình trạng trẻ bị tai nạn thương tích trên địa bàn.

Nhằm tiếp tục kiểm soát, giảm tai nạn thương tích cho trẻ em, thời gian tới, huyện Lập Thạch tăng cường công tác truyền thông giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho các cấp, các ngành và toàn xã hội. Hướng dẫn, tư vấn, giáo dục cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; triển khai các mô hình về tư vấn, giáo dục kiến thức, thực hành kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em; nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em. Xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em (triển khai thực hiện tiêu chuẩn Ngôi nhà an toàn, Tiêu chuẩn Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em phù hợp với từng địa phương). Tổ chức các can thiệp phòng ngừa, giảm thiểu tỷ lệ mắc và tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em, phòng ngừa tai nạn giao thông trẻ em, phòng ngừa ngã, cháy, bỏng, động vật cắn, phòng ngừa trẻ em tự tử. Kiện toàn hệ thống sơ cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng, cứu hộ, cứu nạn bảo đảm an toàn tính mạng, giảm tử vong, khuyết tật và tổn thất về sức khoẻ cho trẻ em do tai nạn, thương tích…

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 11/05/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*