HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Huyện Lập Thạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

 

Ngày 27/4, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII từ Trung ương tới các cấp hội cơ sở bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu huyện Lập Thạch có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chi hội trưởng phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị diễn ra trong thời gian 3 ngày từ ngày 27/4 đến ngày 29/4, tại hội nghị các đại biểu sẽ được học tập, quán triệt 8 chuyên đề, trong đó trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

 

C:\Users\ADMIN\Downloads\20220427_075037.jpg

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tại điểm cầu huyện Lập Thạch

 

Nghị quyết Đại hội đã xác định rõ mục tiêu trong nhiệm kỳ 2022-2027 là phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ; phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước. 

Với 3 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp, 8 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó, phấn đấu hằng năm, mỗi cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất một loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe; giúp 33.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 17.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 350 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý; hỗ trợ 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được phát hiện tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội. Tăng thêm 800.000 hội viên; phấn đấu 100% cơ sở Hội tập hợp được trên 60% phụ nữ có mặt tại địa bàn; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội: Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp Trung ương đề xuất thành công ít nhất 5 chính sách, đề án; Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh đề xuất thành công ít nhất 01 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ…

Sau hội nghị, Hội LHPN các xã, thị trấn sẽ tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ, đặc biệt là vận dụng sáng tạo Nghị quyết vào hoạt động Hội và thực tiễn phong trào phụ nữ tại địa phương, đơn vị.

Chi Lan

Ngày đăng: 27/04/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục