THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Những tiện ích khi thực hiện tiếp nhận, thực hiện các thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

 

1. Mục tiêu, tiến độ triển khai thực hiện

Tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, Chính phủ đã nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Mục tiêu ngắn hạn đặt ra trong giai đoạn 2019-2020: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng bộ, ngành, địa phương đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương với Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Ngoài ra, tối thiểu 30% DVCTT thực hiện ở mức độ 4; 50% Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh cung cấp giao diện cho các thiết bị di dộng; 50% cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng DVCTT; 20% DVCTT sử dụng chữ ký số trên nền tảng di dộng để thực hiện thủ tục hành chính; 50% DVCTT được xử lý bằng hồ sơ điện tử; 50% DVCTT sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.

Mục tiêu dài hạn đến năm 2025, tỷ lệ giải quyết theo DVCTT mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai DVCTT mức độ 3, 4; tích hợp 50% các DVCTT mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương với Cổng DVCQG; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

Thêm vào đó, 100% Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% DVCTT cấp độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều ngưới dân, doanh nghiệp được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh được xác thực điện tử.

2. Những tiện ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Khi tham gia DVCTT mức độ 3, tổ chức, cá nhân có thể điền thông tin vào các mẫu văn bản điện tử, nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Với dịch vụ này, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ đều được thực hiện trên môi trường mạng.

Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ. Khi chuyển lên sử dụng DVCTT mức độ 4, người sử dụng có thể thanh toán lệ phí trực tuyến, sử dụng các hình thức thanh toán điện tử. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Sử dụng DVCTT là bước tiến mới trong cải cách hành chính, giúp người dân, doanh nghiệp có thể giải quyết TTHC ở mọi lúc, mọi nơi, không phải đi lại nhiều lần, không phải xếp hàng và không mất thời gian chờ đợi. Đặc biệt, khi sử dụng DVCTT, người dân và doanh nghiệp sẽ tránh được sự quan liêu, phiền hà của một bộ phận cán bộ, công chức; tăng tính công khai, minh mạch của TTHC.

Việc gửi hồ sơ qua DVCTT còn giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. Nếu trước đây, muốn giải quyết TTHC, người dân, doanh nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan Nhà nước nhận phiếu theo thứ tự và chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ để xử lý.

Còn hiện nay, khi sử dụng DVCTT, mọi việc liên quan đến TTHC, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet, đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ của mình.

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chú trọng đến doanh nghiệp vì doanh nghiệp có chữ ký số nên dễ dàng trong việc thanh toán trực tuyến, còn người dân muốn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thì phải có chữ ký số. Nếu người dân không có chữ ký số thì vẫn có thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và có thể nhận và gửi hồ sơ qua đường bưu điện mà không phải đến các cơ quan công quyền để làm hồ sơ.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, việc đẩy mạnh ứng dụng DVCTT trong tiếp nhận, giải quyết các TTHC bước đầu đã phát huy tính ưu việt của giao dịch trực tuyến, giúp giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức thực hiện linh hoạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Thái Học

Ngày đăng: 04/04/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục