THÔNG BÁO

Thu hồi đất để thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ GPMB dự án: Đường giao thông huyện Lập Thạch. Tuyến từ đường 24m Bì La – Lập Thạch (xã Đồng Ích) đến KCN II Lập Thạch

 

 

UBND HUYỆN LẬP THẠCH THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT VỚI CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:

1. Mục đích: Thu hồi đất để thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ GPMB dự án: Đường giao thông huyện Lập Thạch. Tuyến từ đường 24m Bì La - Lập Thạch (xã Đồng Ích) đến KCN II Lập Thạch;

- Loại đất dự kiến thu hồi: gồm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp.

- Diện tích dự kiến thu hồi:

* Tổng diện tích theo chỉ giới thu hồi 12.455,6 m2. Trong đó:

+ Đất nông nghiệp: khoảng 6.110 m2( Đất trồng lúa: 2.6 m2; Đất trồng cây hàng năm : 3.0636,6 m2; Đất nuôi trồng thủy sản: 2.641,6 m2; Đất trồng rừng sản xuất: 429,2 m2 ).

+ Đất phi nông nghiệp: khoảng 6.345,6 m2. ( Đất giao thông: 5.207 m2 ; Đất thủy lợi: 11,2 m2 ; Đất ở và đất trồng cây lâu năm: 1.114,8 m2 ; Đất nghĩa địa: 12,6 m2)

( Có danh sách chi tiết kèm theo)

2. Vị trí, chỉ giới khu vực thu hồi đất:

Tại khu đất: Đồi Rừng Giang, Đồng Lũy, Đồng Nương Đình, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch có ranh giới cụ thể:

- Phía Bắc giáp đất nông nghiệp;

- Phía Đông giáp đất nông nghiệp;

- Phía Nam giáp đất nông nghiệp;

- Phía Tây giáp với đường 24m.

Phạm chi chỉ giới thu hồi đất được thể hiện trên mảnh trích đo địa chính số 01-2021 thu hồi và giao đất công trình: Đường giao thông huyện Lập Thạch. Tuyến từ đường 24m Bì La – Lập Thạch ( xã Đồng Ích) đến Khu công nghiệp Lập Thạch II do công ty TNHH Đo đạc và Bản đồ Nhật Nam lập, đã được Phòng đo đcj, bản đồ viễn thám - Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

3. Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất để thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ GPMB dự án: Đường giao thông huyện Lập Thạch. Tuyến từ đường 24m Bì La – Lập Thạch (xã Đồng Ích) đến KCN II Lập Thạch;

4. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm: Bắt đầu trong khoảng Quý I năm 2022.

5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân liên quan:

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong phạm vi xây dựng công trình có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát đo đạc xác định diện tích đất, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình có trách nhiệm phối hợp các cơ quan chức năng liên quan để thông báo các thủ tục XDCB, lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, thu hồi đất và hồ sơ xin giao đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu UBND xã Đồng Ích niêm yết công khai nội dung thông báo này tại trụ sở UBND xã, Nhà văn hoá thôn, khu dân cư có đất bị thu hồi và thông báo trên đài truyền thanh của địa phương, đồng thời gửi trực tiếp đến các hộ dân, tổ chức có đất bị thu hồi thực hiện dự án.

Vậy UBND huyện Lập Thạch thông báo để các tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân liên quan được biết và thực hiện.

-----------------

- Xem file PDF tại đây

- Xem danh sách tại đây

BBT

 

Ngày đăng: 25/03/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục