THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 28/02/2022 về thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

1. Điều chỉnh, bổ sung ngành dự tuyển công chức cấp xã chức danh Địa chính -Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường:

Tại Biểu chỉ tiêu, cơ cấu kèm theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND huyện Lập Thạch đối với chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường có ghi:

- Chức danh công chức cần tuyển: Địa chính -Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường.

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên.

- Yêu cầu về ngành đào tạo: Địa chính, trắc địa, quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, quản lý đô thị, kiến trúc, giao thông, tài nguyên, môi trường, luật.

* Nay điều chỉnh, bổ sung như sau:

- Chức danh công chức cần tuyển: Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường.

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên.

- Yêu cầu về ngành đào tạo: Địa chính, trắc địa, quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, quản lý đô thị, kiến trúc, giao thông, tài nguyên, môi trường, luật, nông nghiệp.

2. Điều chỉnh, thay đổi thời gian nhận Phiếu Đăng ký dự tuyển và các bước tiến hành  tại Mục VIII, Kế hoạch số 43/KH-UBND như sau:

Bước 1.  Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:  Từ ngày 29/3/2022 đến 16h30 phút ngày 27/4/2022 trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần (đối với tất cả các trường hợp nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính).

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi Vòng 2 trên Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử huyện Lập Thạch (không tổ chức ôn tập tập chung).

Bước 2. Lập Danh sách thí sinh dự tuyển.

* Từ ngày 28/4/2022 đến hết ngày 06/5/2022

- Thành lập Hội đồng thi tuyển.

- Lập danh sách những người đủ điều kiện dự thi niêm yết tại trụ sở UBND huyện (phòng Nội vụ), trụ sở UBND các xã, thị trấn và trên Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử huyện Lập Thạch;

- Hội đồng thi thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 1.

Bước 3. Tổ chức thi tuyển

3.1 . Thi tuyển Vòng 1:

- Ngày 22/5/2022: Tổ chức thi vòng 1 (thi trắc nghiệm trên giấy phần kiến thức chung và tin học).

- Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 06/6/2022:

Tổ chức chấm thi, thông báo kết quả thi vòng 1 tại trụ sở UBND huyện (phòng Nội vụ) và Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử huyện Lập Thạch.

- Từ ngày 07/6/2022 đến ngày 21/6/2022: Nhận đơn phúc khảo vòng 1.

- Từ ngày 22/6/2022 đến ngày 07/7/2022: Tổ chức chấm phúc khảo và thông báo kết quả phúc khảo vòng 1.

3.2. Thi tuyển vòng 2.

- Ngày 08/7/2022: Thông báo triệu tập người đủ điều kiện dự thi Vòng 2.

- Ngày 24/7/2022: Tổ chức thi tuyển vòng 2 (thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành).

- Từ ngày 25/7/2022 đến ngày 12/8/2022: Tổ chức chấm thi, thông báo kết quả thi vòng 2 tại trụ sở UBND huyện (phòng Nội vụ) và Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử huyện Lập Thạch.

- Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 29/8/2022:  Nhận đơn phúc khảo Vòng 2. 

- Từ ngày 30/8/2022 đến ngày 12/9/2022: Tổ chức chấm phúc khảo và thông báo kết quả phúc khảo vòng 2.

Bước 4. Báo cáo sở Nội vụ thẩm định, xếp lương đối với người trúng tuyển.

- Tổng hợp, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kết quả tuyển dụng và thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển; thực hiện kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ gốc của các thí sinh trúng tuyển.

- Hội đồng tuyển dụng tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện, báo cáo Sở Nội vụ thẩm định, xếp lương đối với người trúng tuyển.

- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản gửi tới người dự tuyển.

Bước 5. Ra quyết định tuyển dụng: Chủ tịch UBND huyện quyết định tuyển dụng công chức cấp xã.

(Trường hợp do điều kiện khách quan, thời gian từng bước có thể được điều chỉnh phù hợp, đúng quy định).

Thông Báo này là văn bản bổ sung, cấu thành của Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND huyện Lập Thạch. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo quy định.

--------------------------

- Xem file PDF tại đây

BBT

Ngày đăng: 25/03/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục