THỜI SỰ TỔNG HỢP TRONG TỈNH

Các địa phương tăng tốc thực hiện chỉ tiêu cam kết với BTV Tỉnh ủy

Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, ngay từ đầu năm, các địa phương trong tỉnh đã tăng cường nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định tăng trưởng, nâng cao đời sống người dân.

Theo cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2022, Tam Dương phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất 7%, hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng. Huyện cam kết hoàn thành thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 405 ha đất để phục vụ triển khai thi công gần 100 công trình, dự án, gồm các công trình do cấp tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện, công trình do huyện làm chủ đầu tư, các dự án khu, cụm công nghiệp, đô thị và các dự án do cấp xã làm chủ đầu tư. Trong đó, các dự án được tỉnh giao giải phóng mặt bằng như: Khu công nghiệp Tam Dương II - khu A diện tích phải giải phóng mặt bằng gần 28 ha và thực hiện tái định cư cho gần 70 hộ dân; Khu công nghiệp Tam Dương II - khu B2, diện tích giải phóng mặt bằng gần 50 ha và triển khai 4 khu tái định cư; dự án Cụm công nghiệp Hoàng Lâu; thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế quyết định thu hồi đất, ít nhất 12 vụ việc với tổng diện tích trên 313,2 ha của hơn 3.200 hộ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đối với từng công trình dự án do huyện làm chủ đầu tư và quản lý dự án với tỷ lệ giải ngân đạt trên 90%. Phấn đấu năm 2022, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10%; ngành thương mại, dịch vụ tăng 3%.

Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại khu Đồng Cửa, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch năm 2021

Để đạt được những chỉ tiêu trên, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 529 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Trong đó, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp duy trì sự ổn định về kinh tế, chủ động cân đối nguồn ngân sách theo hướng an toàn, đúng quy định. Đồng thời, vận dụng cơ chế linh hoạt để thúc đẩy sự phục hồi, phát triển các hoạt động dịch vụ, thương mại. Thường xuyên tập trung chỉ đạo, nắm chắc tình hình, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất, phát triển các ngành nghề kinh tế.

Trên cơ sở cam kết, UBND huyện đã giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho các địa phương. Trong đó, mỗi xã, thị trấn cam kết đạt tốc độ gia tăng giá trị sản xuất 7%; giải ngân vốn đầu tư công do cấp xã làm chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã phấn đấu đạt trên 92%; bồi thường giải phóng mặt bằng xong các dự án trọng điểm trên địa bàn; cưỡng chế thu hồi đất; xử lý các tồn tại vi phạm về đất đai, đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất… UBND huyện cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giao Văn phòng UBND huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm bảo đảm tiến độ; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Xác định năm 2022 là năm quan trọng trong việc phục hồi và phát triển kinh tế của địa phương sau đại dịch Covid-19, để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ cam kết với huyện Tam Dương, UBND xã Hợp Thịnh đã quyết liệt triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm. Trong đó, tập trung phát triển công nghiệp, nông nghiệp, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công do xã làm chủ đầu tư đạt 95%.

Ông Đỗ Quân Chính, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, địa phương được giao hoàn thành giải phóng mặt bằng 3 dự án có tổng diện tích 48,67ha, với 337 hộ dân phải thu hồi đất. Thời điểm này, xã đang tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến UBND xã Hợp Thịnh, diện tích 0,07ha; đường gom đấu nối Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc với hệ thống giao thông trong khu vực, tổng diện tích 1,6 ha với 36 hộ dân; cụm công nghiệp Hợp Thịnh với diện tích 47ha, có 300 hộ phải thu hồi đất. Xã cũng đang tập trung quyết liệt để giải quyết dứt điểm 50 trường hợp vi phạm về đất đai còn tồn đọng với tổng diện tích trên 5,2ha và phấn đấu giải quyết xong 100% các vụ việc phát sinh mới trong năm 2022. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; tập trung xử lý, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên các tuyến đường; phối hợp xây dựng 10 tuyến đường ngõ xóm đạt kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp.

Với phương châm vướng đến đâu, giải quyết đến đó, năm 2022, xã Kim Long xác định và năm hành động thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về giải phóng mặt bằng. Thời điểm này, xã đang tập trung giải phóng mặt bằng 4 dự án trọng điểm với tổng diện tích 49,2ha, có 258 hộ dân phải thu hồi đất. Phấn đấu hết năm nay, địa phương sẽ bồi thường giải phóng mặt bằng xong dự án mở rộng tỉnh lộ 309B, đoạn qua xã Hướng Đạo và xã Kinh Long, tổng diện tích 5,7ha với 175 hộ dân phải thu hồi đất; khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng khu đào tạo vận động viên thể dục thể thao tỉnh tại xã Kim Long với 19 hộ, tổng diện tích 0,43ha; khu đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất ở tại khu đồng Đình, thôn Đồng Vang, xã Kim Long với diện tích 0,2ha; khu công nghiệp Tam Dương II, khu A, diện tích 42,87ha với 50 hộ phải thu hồi đất.

Để hoàn thành nhiệm vụ xử lý 25% các vụ vi phạm cũ về đất đai trong năm 2021, huyện Lập Thạch đã yêu cầu người đứng đầu chính quyền các xã, thị trấn đôn đốc, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định. Đến hết năm 2021, toàn huyện xử lý xong 300 trường hợp/298 trường hợp đã cam kết, trong đó có 242 trường hợp vi phạm trước 01/7/2014 và  58 trường hợp vi phạm sau 01/7/2014.

Xử lý tồn tại về đất đai là một trong 11 nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm cam kết của huyện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2022. Phát huy kết quả đạt được trong năm đầu tiên thực hiện cam kết, năm 2022, với cam kết xử lý dứt điểm tối thiểu 20% số vụ tồn tại về đất đai cũ, 100% các vụ việc phát sinh mới, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện tốt các chính sách về đất đai như bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. UBND huyện chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai; chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác đo đạc, kiểm kê, lập bản đồ địa chính về hiện trạng sử dụng đất, trên cơ sở đó, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn. Cùng với đó, giao chỉ tiêu cụ thể cho các địa phương và chỉ đạo quyết liệt thực hiện cam kết đúng tiến độ.

Để hoàn thành các nội dung cam kết đúng tiến độ, Lập Thạch đang triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm kinh tế của huyện phát triển nhanh, bền vững. Trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, huyện phấn đấu trong năm sẽ giải phóng mặt bằng xong Dự án khu công nghiệp Lập Thạch I, Lập Thạch II và cụm công nghiệp Đình Chu; hoàn thành giải phóng mặt bằng 80% khu công nghiệp Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (giai đoạn 1), dự án đường Tây Thiên – Tam Sơn và dự án đường vành đai 2 vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc (giai đoạn 1).

Hai nhiệm vụ trọng tâm được huyện xác định là nhiệm vụ khó, phức tạp trong năm là việc khởi công xây dựng dự án Nhà máy xử lý rác thải và khởi công xây dựng nghĩa trang nhân dân tập trung trên địa bàn. Trong đó, dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại xã Xuân Hòa đã được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với tổng diện tích hơn 66.800m2. Đến nay, huyện đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, cá nhân có đất thu hồi; ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh giao đất cho nhà đầu tư.

Thời điểm này, huyện cũng đang tập trung khắc phục những nội dung đã cam kết nhưng chưa thực hiện xong trong năm 2021 về tiến độ giải phóng mặt bằng, việc thực hiện các dự án và giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm;  công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện; vấn đề chậm, muộn trong giải quyết các thủ tục hành chính của Phòng Tài nguyên và Môi trường...

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bằng nhiều cách làm khác nhau, các địa phương đều nỗ lực cao nhất vừa phòng chống dịch vừa tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương trên địa bàn sẽ tạo động lực để các địa phương dốc sức thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Ngày đăng: 22/03/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục