THỜI SỰ TỔNG HỢP

Huyện Lập Thạch quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội năm 2022


 

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, tạo ra khí thế mới cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay, đại dịch Covid-19 với những biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn, tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động tiêu cực, kéo dài đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó địa bàn huyện Lập Thạch đã xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, tâm lý và đời sống nhân dân.

 

Huyện Lập Thạch khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm 2015 -2020

Trong bối cảnh đó cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Đảng bộ huyện đã phát huy thuận lợi, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; với quyết tâm chính trị cao, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong từng thời điểm, từng giai đoạn; phát huy vai trò, gắn trách nhiệm cụ thể của tất cả các cấp, các ngành và của người đứng đầu đối với các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu được giao; huy động sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và người dân; Đảng bộ huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực:

Tập trung triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI cụ thể hóa thành các nghị quyết, đề án, chương trình hành động, kế hoạch, qua đó tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cho cả nhiệm kỳ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bài bản, linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, khá toàn diện: Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, với tốc độ tăng trưởng đạt 10,13% (tăng 6,33% so với năm 2020). Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ; chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời với việc ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, thiết thực và hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; ban hành các kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng năm 2021 và các nhiệm vụ chính trị của huyện; Hướng dẫn học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; sưu tầm, bổ sung và biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện Lập Thạch giai đoạn 1930 – 2021; chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị.

Thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ, công chức năm 2021, công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND và nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhân sự được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp huyện và cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện. Duy trì hoạt động của các Tổ công tác của Huyện ủy dự họp cấp ủy hàng tháng và dự sinh hoạt chi bộ hàng quý; thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, sàng lọc và nâng cao chất lượng đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Công tác dân vận nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo và đời sống, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, quy định trong công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử: Cấp huyện có 7 đơn vị bầu cử, cấp xã, thị trấn có 151 đơn vị bầu cử; toàn huyện có 151 khu vực bỏ phiếu; tổng số cử tri trong toàn huyện là 100.837 người. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,59%, 12 xã có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%, 122 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri bỏ phiếu. Bầu đủ 03 đại biểu Quốc hội, 06 đại biểu HĐND tỉnh, 35 đại biểu HĐND huyện và 478 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Không có vi phạm xảy ra trong công tác bầu cử.

HĐND huyện đã tổ chức 07 kỳ họp, trong đó, tổ chức 02 kỳ họp của HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; 05 kỳ họp của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (03 kỳ họp định kỳ, 02 kỳ họp đột xuất), ban hành 36 nghị quyết về công tác cán bộ và các nội dung liên quan phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và chỉ đạo của cấp trên, xác định nội dung trọng tâm để tổ chức thực hiện, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, các quy định của địa phương. Vận động quỹ vì người nghèo được 120,5 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà đại đoàn kết. Tăng cường sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân. Tích cực tuyên truyền hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện phương châm 4 tại chỗ, huyện đã thành lập khu cách ly tập trung tại Trường THPT Thái Hòa và các khu cách ly đặc biệt; xây dựng cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Phòng khám Đa khoa Bắc Bình, Trường Tiểu học Liễn Sơn (cũ); xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch vùng xanh huyện Lập Thạch; phối hợp thực hiện tốt công tác khoanh vùng, truy vết, quản lý người đến/về từ vùng dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; mở rộng độ bao phủ vắc xin; đặc biệt là chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt phương châm “xã giữ xã, làng giữ làng, thôn giữ thôn…”. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68, 116, 126 của Chính phủ, Quyết định 23, 28 của Thủ tướng Chính phủ cho trên 15.000 đối tượng, hộ gia đình, 158 doanh nghiệp với số tiền trên 33 tỷ đồng, hỗ trợ cho các trường hợp thực hiện cách ly tập trung, cách ly y tế tại các thôn dân cư và con em Lập Thạch đang học lập, lao động tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội...

Năm 2022, huyện Lập Thạch tập trung chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm; xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Lập Thạch giai đoạn 1930 - 2021”; chỉ đạo các xã, thị trấn tái bản, xuất bản lịch sử địa phương.

Xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý bằng sản phẩm cụ thể; thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 02-NQ/HU, ngày 10/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Chỉ đạo xây dựng và tổ chức, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy, UBKT các cấp. Chỉ đạo khối dân vận, MTTQ và các đoàn thể nhân dân thường xuyên nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tư tưởng, đời sống, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy vai trò MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

UBND huyện đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQ, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa giá trị kinh tế cao; tiếp tục thực hiện các nội dung Chương trình phát triển thanh long ruột đỏ, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); thực hiện tốt GPMB các công trình trọng điểm: Nghĩa trang nhân dân huyện Lập Thạch và công viên văn hóa sinh thái hồ Đồng Khoắm, khu công nghiệp Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa... Chỉ đạo khởi công, sớm đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung huyện Lập Thạch tại xã Xuân Hòa. Phấn đấu đánh giá xét công nhận xã Thái Hòa, Triệu Đề đạt chuẩn NTM nâng cao vào quý II năm 2022; triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022 tại 4 xã Xuân Lôi, Văn Quán, Bắc Bình, Xuân Hòa. Tổ chức Đại hội TDTT các cấp lần thứ VI tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Phúc và toàn quốc năm 2022. Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, THCS giai đoạn 2021 – 2025, định hướng 2030. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đảm bảo đủ chỉ tiêu giao...

Năm 2022, dự báo tình hình thế giới, trong nước, tỉnh, huyện có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen; dịch bệnh Covid-19, thiên tai còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó lường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của huyện… Sự quyết tâm, đoàn kết, năng động, linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện là tiền đề vững chắc để Đảng bộ huyện Lập Thạch quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra.

Chi Lan

Ngày đăng: 24/01/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*