THỜI SỰ TỔNG HỢP

Hội nghị trực tuyến thông tin về chuyển đổi số

 

Chiều ngày 20/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin về chuyển đổi số do đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trực tiếp truyền đạt. Dự tại điểm cầu cấp huyện có đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện; các Ban HĐND huyện. Điểm cầu cấp xã có các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND, các chức danh công chức cấp xã.

C:\Users\ADMIN\Downloads\20220120_142928.jpg

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số. Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước. Thời gian qua, các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành và địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện một số chính sách nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử-viễn thông. Cơ sở hạ tầng viễn thông được xây dựng khá đồng bộ. Kinh tế số được hình thành, phát triển nhanh, ngày càng trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế; công nghệ số được áp dụng trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; xuất hiện ngày càng nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ mới, xuyên quốc gia, dựa trên nền tảng công nghệ số và Internet đang tạo nhiều cơ hội việc làm, thu nhập, tiện ích, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Qua hội nghị giúp các đại biểu nắm bắt được khái niệm chuyển đổi số, chuyển đổi số 1 tỉnh; Quan điểm chỉ đạo và mục tiêu; Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Chi Lan

Ngày đăng: 21/01/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*