HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Sáng mãi một niềm tin

 

Đảng ta ra đời vào mùa xuân, mùa xuân của đất nước và dân tộc với tràn đầy hạnh phúc và ước vọng. 92 mùa xuân có Đảng (3/2/1930 - 3/2/2022) - vị thế đất nước ngày càng được khẳng định không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới. Kỷ niệm ngày ra đời của Đảng cũng chính là một ngày lịch sử đi vào trái tim của muôn triệu người Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam sáng lập. Đảng ra đời là sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 92 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, luôn xứng đáng là “người đày tớ, người lãnh đạo thật trung thành của Nhân dân”.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Đất nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức rất lớn do đợt dịch Covid-19 lần thứ tư với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng của người dân và các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Nhưng với tinh thần quyết liệt, khẩn trương - “chống dịch như chống giặc”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, những quyết sách mạnh mẽ của Quốc hội và bàn tay chèo lái vững vàng của Chính phủ, sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân, những khó khăn đã từng bước được tháo gỡ. Chúng ta đã ứng phó, kiềm chế, kiểm soát được dịch bệnh, từng bước chuyển sang trạng thái "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Năm 2021, Việt Nam vẫn đạt và vượt một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội với GDP tăng 2,58%. Thu ngân sách về đích trước 1 tháng và tăng hơn 1,5%, xuất khẩu vượt mốc 300 tỷ USD, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vượt hơn 29 tỷ USD. Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 2,8%. Cùng với WTO, 17 hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực và đang đàm phán đã đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế có độ mở tới 200% GDP. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm, phát triển; quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường, nâng cao hiệu quả; chủ quyền quốc gia, môi trường hoà bình, ổn định tiếp tục được giữ vững, tạo thuận lợi cho phát triển đất nước. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng, có sự chuyển biến rất tích cực, nâng cao rõ rệt về chất. Chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 4 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Các cấp, các ngành đã khẩn trương triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định của Trung ương theo đúng tiến độ, kịp thời, với sự đồng thuận, nhất trí cao, được dư luận quốc tế quan tâm.

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, hiện thực hóa mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.

Thanh Ngân

Ngày đăng: 21/01/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*