QUỐC PHÒNG - AN NINH - TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

 

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, trong thời gian qua huyện Lập Thạch cũng đang tích cực chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Để làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đảm bảo chỉ tiêu giao, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đảm bảo giao đủ 235 chỉ tiêu, trong đó có (quân đội  là 182 và công an là 53 chỉ tiêu). Nhằm bảo đảm chất lượng tuyển quân, công khai, dân chủ, công bằng và đúng luật, huyện Lập Thạch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài truyền thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn… Ngoài ra, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã hướng dẫn các các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ tuổi đời từ đủ 18 đến 27 tuổi. Tổ chức khám sơ tuyển và lựa chọn những công dân đủ điều kiện khám vòng huyện. Đối với những công dân đủ tiêu chuẩn trong độ tuổi nhập ngũ, huyện chỉ đạo các địa phương trong huyện động viên thanh niên nằm trong diện nhập ngũ hăng hái tinh thần xung phong viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Ban CHQS các xã, thị trấn chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND giao các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc để nắm chắc tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của từng thanh niên trong xã. Thường xuyên coi trọng công tác giáo dục quốc phòng-an ninh, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nội dung giáo dục toàn diện, trong đó tập trung vào Luật NVQS, về quyền, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ quê hương, đất nước. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục được các ban, ngành chức năng, các đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức sâu rộng trong toàn xã với nhiều hình thức, biện pháp. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các xã, thị trấn phát động phong trào thi đua  "Tuổi trẻ giữ nước";  tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ... Qua đó, giáo dục truyền thống quân đội, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm, động viên, khích lệ tinh thần công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần yêu nước, em Nguyễn Quang Huy, sinh năm 2003, thôn Vân Nam;  em Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 2003, thôn Song Vân; em Nguyễn Văn Thành, sinh năm 2003, thôn Bồ Tỉnh, xã Vân Trục  đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2022 này.

Ngoài công tác động viên, khích lệ công dân trong độ tuổi nhập ngũ, huyện còn chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác bảo đảm chế độ, chính sách hậu phương quân đội, như: Chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp đột xuất cho gia đình quân nhân khó khăn, miễn học phí cho con hạ sĩ quan, chiến sĩ đang tại ngũ… Tổ chức tốt việc đón tiếp, đăng ký, quản lý và tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho các quân nhân hoàn thành thời hạn phục vụ tại ngũ, xuất ngũ về địa phương để tạo niềm tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đây chính là động lực trực tiếp cổ vũ, động viên công dân yên tâm lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Lập Thạch sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022, góp phần xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh, chính quy, hiện đại.

Thanh Hương

 

Ngày đăng: 20/01/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*