KINH TẾ - NÔNG NGHIỆP

Bà con nông dân huyện Lập Thạch chủ động xuống đồng gieo cấy lúa vụ chiêm xuân

 

Xác định vụ chiêm xuân là vụ sản xuất chính trong năm, huyện Lập Thạch đã chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động bà con nông dân chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ chiêm xuân 2022.  Đến nay, bà con nông dân nhiều địa phương trên địa bàn huyện đã bắt đầu xuống đồng gieo cấy lúa.

Vụ chiêm xuân năm 2022, huyện Lập Thạch có tổng diện tích gieo cấy là 4.000 ha. Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và bà con nông dân trong việc tập trung bám sát diễn biến của thời tiết, tranh thủ tạnh dáo, tạo điều kiện thuận lợi cho cây mạ vụ chiêm xuân 2022 sinh trưởng, phát triển tốt. Vì vậy, những ngày qua, bà con nông dân trên địa bàn huyện đã tranh thủ thăm đồng, mở nilon luyện mạ để cây mạ từng bước thích ứng với điều kiện thời tiết trước khi cấy. Hiện nay, bà con nông dân nhiều địa phương đã bắt đầu xuống đồng gieo cấy lúa trà Xuân sớm như: Sơn Đông, Tiên Lữ, Đồng Ích, Đình Chu, Văn Quán, Xuân Lôi, Tử Du… Một số xã đã gieo cấy đạt trên 50% diện tích trà Xuân sớm.

Thực hiện theo “Hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng và thời vụ - vụ đông xuân 2021-2022” của UBND huyện, trên cơ sở căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương lựa chọn những bộ giống phù hợp với điều kiện đất đai, trình độ canh tác của nông dân (tùy theo điều kiện cụ thể mỗi địa phương, lựa chọn 3 - 4 giống chủ lực và 1 - 2 giống bổ sung), tránh tình trạng tự phát gieo trồng các giống mới chưa được khẳng định, chưa được công nhận chất lượng giống theo quy định của nhà nước.

Đối với trà lúa Xuân sớm tập trung ở các xã có vùng chiêm trũng, dễ bị ngập thì sử dụng các giống nếp chiêm, Xi23, X21, NX30…; thời vụ gieo mạ Xuân sớm từ 15-25/11/2021, cấy khi tuổi mạ 5 - 6 lá thật. Đối với trà lúa Xuân muộn sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn (dưới 130 ngày), có năng suất ổn định, chất lượng tốt như: TBR 225, Thiên ưu 8, ADI 28, DT39 Quế Lâm, Hà Phát 3, DQ11, Hương Bình, Lai Thơm 6, BG6, HDT11...  Để chủ động cho sản xuất vụ chiêm xuân, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp, tham mưu kịp thời có hiệu quả cho UBND huyện trong quá trình tổ chức, chỉ đạo, thực hiện. UBND các xã, thị trấn căn cứ vào điều kiện thực tế ở địa phương mình, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai sâu rộng đến từng chi bộ, thôn dân cư và hộ nông dân, phân công cán bộ chỉ đạo trực tiếp đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho gieo cấy vụ chiêm xuân 2022. Củng cố, phát huy hết chức năng nhiệm vụ và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ được phân công phụ trách nông nghiệp ở cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng uỷ, chính quyền cơ sở về sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Chỉ đạo HTX, tổ hợp tác thủy lợi, chủ động ký kết hợp đồng với 2 công ty:  Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Lập Thạch, Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Liễn Sơn cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi trên địa bàn xã, thị trấn bảo đảm chính sách về số liệu, diện tích theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cung cấp nước đảm bảo phục vụ tốt việc tưới, tiêu cho sản xuất. Huy động lực lượng địa phương để phối hợp với đơn vị dịch vụ thuỷ lợi vào những đợt cao điểm đảm bảo phục vụ tốt việc tưới tiêu cho sản xuất. Thường xuyên kiểm tra, thăm đồng, theo dõi việc điều tiết nước tưới, dịch bệnh trên cây trồng, tình hình sản xuất vụ đông xuân, lưu ý đảm bảo điều kiện an toàn phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Phát huy hết chức năng, nhiệm vụ của cán bộ nông nghiệp cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở về sản xuất nông nghiệp và là cầu nối chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với bà con nông dân.

Để đảm bảo sản xuất vụ chiêm xuân giành thắng lợi, huyện Lập Thạch đang tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác sản xuất vụ chiêm xuân tại các địa phương, đồng thời hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, giữ nước trong ruộng để cây lúa bén rễ nhanh, sinh trưởng và phát triển tốt. Phấn đấu có một vụ chiêm xuân 2022 bội thu.

Thanh Hương

Ngày đăng: 17/01/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*