HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND huyện Lập Thạch

 

Xác định tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND là hết sức quan trọng, là yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. Để đại biểu HĐND huyện có thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, thì việc từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND là một công việc hết sức quan trọng và cần thiết.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu HĐND huyện Lập Thạch đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự là người đại diện cho cử tri; tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu. Tại các kỳ họp, đa số đại biểu tích cực tham gia ý kiến, thảo luận, cụ thể hóa chủ trương của Huyện ủy, góp phần giúp HĐND có những quyết nghị đúng đắn về phát triển kinh tế - xã hội… Trong hoạt động chất vấn, một số đại biểu đã thẳng thắn đặt câu hỏi cho các cơ quan có liên quan về những vấn đề nổi cộm, bức xúc và những lĩnh vực mà đại biểu cũng như cử tri đang quan tâm.

Trong hoạt động giám sát, các đại biểu đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, đã có nhiều ý kiến xác đáng với cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát nhằm làm rõ trách nhiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục nên chất lượng hoạt động giám sát ngày được nâng lên. Trong tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đồng thời phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, cơ sở, từ đó có nhiều ý kiến, kiến nghị với các cơ quan có liên quan và với Thường trực HĐND để tổ chức các đoàn giám sát, làm rõ trách nhiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ, xử lý và khắc phục. Qua đó, cử tri ngày càng tin tưởng vào HĐND, vai trò, vị thế của HĐND trong hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng được khẳng định và tăng cường.

Thông qua hoạt động giữ mối liên hệ với đại biểu, Tổ đại biểu HĐND huyện và các cơ quan liên quan để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND. Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện Lập Thạch đã ban hành Nghị quyết thành lập 7 Tổ đại biểu HĐND huyện, mỗi tổ đại biểu chia theo 7 đơn vị bầu cử tương ứng. Các Tổ đại biểu HĐND đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tổ chức giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau mỗi kỳ họp... Đặc biệt, chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu đã được thể hiện rõ nét trong việc phân công, khích lệ các đại biểu HĐND là thành viên của tổ chuẩn bị câu hỏi chất vấn và chất vấn trực tiếp tại các phiên họp.

Để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, nâng cao vai trò của HĐND và vai trò của từng đại biểu HĐND, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện, trong thời gian tới các đại biểu HĐND, các tổ đại biểu HĐND huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu, tổ đại biểu; tiếp tục nâng cao chất lượng của người đại biểu HĐND; duy trì chặt chẽ mối quan hệ công tác giữa các Tổ đại biểu HĐND với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện. Chú trọng công tác tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu, Tổ đại biểu như: Kỹ năng hoạt động thẩm tra, giám sát, chất vấn, TXCT, kỹ năng xem xét ban hành các văn bản quy phạm pháp luật… Bằng những giải pháp cụ thể, tin tưởng rằng chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND huyện và Tổ đại biểu HĐND sẽ tiếp tục được nâng lên hơn nữa, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngọc Thảo

 

Ngày đăng: 14/01/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục