THỜI SỰ TỔNG HỢP

Lập Thạch thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội

 

Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức và tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, huyện Lập Thạch xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân trong trạng thái bình thường mới.

 

Vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế-xã hội

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cấp ủy, chính quyền huyện Lập Thạch luôn xác định công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thực hiện nguyên tắc 5K được đặt lên hàng đầu, nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng của Nhân dân là trên hết và trước hết. Cùng với đó, huyện đã triển khai thực hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Để chủ động kiểm soát được các nguồn lây, huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã kích hoạt các tổ giám sát cộng đồng để phát hiện các trường hợp đi từ vùng dịch trở về, từ đó có các biện pháp cách ly phòng dịch phù hợp. Trên tinh thần ấy, huyện Lập Thạch đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Trong đó, huyện chú trọng công tác thông tin tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch một cách thường xuyên, rộng khắp với đa dạng các hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, tuyên truyền lưu động, khẩu hiệu, pa nô, áp phích... Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và cộng đồng của người dân; đồng thời, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng tình hình dịch bệnh để tung tin bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân.

Đi đôi với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, cấp ủy, chính quyền huyện Lập Thạch xác định năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, vì vậy ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, chỉ đạo UBND huyện tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành với mục tiêu cụ thể thành các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch,... phù hợp, sát với tình hình, điều kiện của huyện và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện, các chương trình hành động được xây dựng trên cơ sở khai thác, phát huy hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế của huyện; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cấp, từng ngành; xác định rõ thời gian hoàn thành; để từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, bảo đảm triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết đề ra.

Tập trung thực hiện “mục tiêu kép” các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân trên địa bàn tiếp tục được tăng cường. Năm 2021 tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn huyện đạt 10,13% (tăng 6,32% so với năm 2020), giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/người/năm (năm 2020 là 79 triệu đồng/người/năm); tổng sản phẩm ngành Công nghiệp - Xây dựng theo giá so sánh đạt 5.105,4 tỷ đồng, tăng 728,7 tỷ đồng, tăng 16,65% so cùng kỳ; ngành Dịch vụ ước đạt 2.139 tỷ đồng, tăng 1,44 tỷ đồng SCK, tăng 0,07%. Tổng sản phẩm ngành Công nghiệp - Xây dựng theo giá hiện hành đạt 7.000,0 tỷ đồng, tăng 1.031,3 tỷ đồng, tăng 17,2% so cùng kỳ; ngành Dịch vụ ước đạt 3.148,2 tỷ đồng.

Cùng với các địa phương trong huyện thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế-xã hội, xã Triệu Đề đã linh hoạt trong thực hiện các nhiệm vụ mà kế hoạch, nghị quyết Đảng bộ xã đề ra. Trong đó, xã tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn kiểu mẫu, chăm lo đời sống cho người dân địa phương, triển khai thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, ổn định đời sống.

Sơn Đông là một trong những xã có số người dương tính với SARS-CoV-2 tương đối lớn, với hơn 100 trường hợp ca bệnh F0. Trước nguy cơ dịch bùng phát và có thể lan rộng, cấp ủy chính quyền xã đồng lòng quyết tâm cùng đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường mới.

Tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp, với biến thể Omicron có nguy cơ lây lan rộng, huyện Lập Thạch tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; duy trì hoạt động thường xuyên của Tổ giám sát Covid cộng động. Đổi mới hình thức tuyên truyền cho phù hợp với tình hình thực tế; rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách công dân địa phương đang ở các tỉnh, thành phố khác và ở nước ngoài; tuyên truyền, động viên công dân đi ra khỏi địa phương khi không thực sự cần thiết, thực hiện khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định...

Trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện tiếp tục khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục tập trung chỉ đạo gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, chú trọng đầu tư thâm canh và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật; xây dựng các mô hình sản xuất có quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án đã được phê duyệt, tập trung phát triển sản xuất và chăn nuôi; chỉ đạo các xã duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đồng thời thực hiện hoàn thành chỉ tiêu xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2021. Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn; quan tâm nắm bắt tình hình, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Tập trung vào các giải pháp cụ thể, những khâu đột phá nhằm phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngọc Thảo

 

Ngày đăng: 13/01/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*