ĐANG MỜI THẦU

Đấu giá QSD đối với 32 lô đất ở tại khu Đồng Bóng Xanh, thông Ba Trung, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch


 

Tiến (TN&MT)

Ngày đăng: 01/01/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục