THỜI SỰ TỔNG HỢP

Đoàn Thanh tra Chính phủ kiểm tra công tác xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn huyện Lập Thạch

 

Ngày 29/12/2021, Đoàn Thanh tra Chính phủ kiểm tra công tác xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn huyện Lập Thạch. Làm việc với Đoàn có các đồng chí: Phan Tuệ Minh, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Mạnh Tưởng, Phó Chủ tịch TT UBND huyện và thủ trưởng các phòng, ban liên quan.

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Lập Thạch đã được tăng cường, đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật đất đai đã được chú trọng, triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015), kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện đã được phê duyệt, tiến hành công khai và là các căn cứ quan trọng để huyện thực hiện quản lý, sử dụng đất đai đúng theo quy định pháp luật. Số vụ vi phạm đã được phát hiện xử lý kịp thời và giảm rõ rệt trong những năm gần đây; một số địa phương đã ngăn chặn được các trường hợp vi phạm mới phát sinh. UBND huyện Lập Thạch luôn xác định cải cách thủ tục hành chính là một nhiệm vụ quan trọng cần tập trung chỉ đạo giải quyết. Trong thời gian qua, việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện nhìn chung đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định. Huyện đã chú trọng bố trí cán bộ có năng lực và đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để việc giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân được dễ dàng, thuận tiện, theo đúng quy định của pháp luật. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện cơ bản đã đi vào nề nếp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính đã nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân, số lượng hồ sơ giải quyết chậm hạn ngày một giảm, huyện đã có nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa hiện tượng gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính, tạo niềm tin và giảm thiểu những bức xúc trong nhân dân khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính. UBND huyện cũng đã thường xuyên kịp thời đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai để giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân. Các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của các cá nhân, tổ chức liên quan đến lĩnh vực đất đai và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đều được UBND huyện tiếp nhận và chỉ đạo phòng ban chuyên môn kịp thời xử lý, hạn chế gây bức xúc cho nhân dân. Tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB theo đúng quy định, đảm bảo thời hạn giao đất để thực hiện dự án tạo điều kiện phát triển KT-XH của địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tích cực tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc, những kiến nghị của người dân liên quan đến chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ để thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện công trình.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của huyện Lập Thạch. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới huyện Lập Thạch tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích và đối thoại trực tiếp với các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để các hộ hiểu mục đích, yêu cầu của Nhà nước và quyền lợi trách nhiệm của mình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm kịp thời phát hiện, bổ sung và điều chỉnh các cơ chế chính sách còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn; phát huy dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của người dân. Nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ từ huyện đến cơ sở, thường xuyên tổ chức tập huấn, xây dựng bộ hồ sơ mẫu cho cán bộ chuyên môn cấp huyện và Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính, cán bộ Tư pháp các xã, thị trấn về trình tự thủ tục lập hồ sơ xử lý vi phạm đảm bảo đúng, đủ trình tự, thủ tục theo quy định.

Thanh Hương

Ngày đăng: 31/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*