HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI

 

Sáng 30/12, Huyện ủy Lập Thạch tổ chức Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI. Các đồng chí: Hà Đình Nhã, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Tuệ Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bám sát những định hướng, chủ trương lớn của Trung ương, Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của huyện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Năm 2021, Đảng bộ huyện Lập Thạch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 1.897.569 triệu đồng. Theo giá hiện hành, ngành công nghiệp – xây dựng đạt 7.000,21 tỷ đồng, tăng 1.031,39 tỷ đồng so với cùng kỳ; dịch vụ ước đạt 3.148,20 tỷ đồng và ngành nông - lâm - thủy sản ước đạt 2.405.05 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa - xã hội, an sinh xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được quan tâm thực hiện. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được bảo đảm; tập trung, chủ động triển khai hiệu quả các hoạt động y tế dự phòng, nhất là phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng triển khai, trong năm 2021 đã kết nạp được 219/210 đảng viên mới. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 30 tổ chức đảng trong việc lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; 26 tổ chức đảng cấp dưới về việc thi hành kỷ luật trong Đảng; 17 đảng viên và 07 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề đối với 214 đảng viên và 74 tổ chức đảng; xem xét thi hành kỷ luật đối với 34 đảng viên.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung thảo luận các nội dung: Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2021; Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ huyện năm 2022; Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, THCS giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng 2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Hà Đình Nhã đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ trực thuộc đề cao vai trò, trách nhiệm tập trung chỉ đạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đề ra. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo tính liên tục, liên thông và hiệu quả; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, chú trọng giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; kịp thời phát hiện và xử lý tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Chỉ đạo khối dân vận, MTTQ và các đoàn thể thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. HĐND huyện chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt các kỳ họp, tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và chỉ đạo khắc phục sau giám sát. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thanh Ngân

Ngày đăng: 31/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*