THÔNG BÁO

CHỈ THỊ Về tăng cường các biện pháp bảo đảm hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

 

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 23/12/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường các biện pháp bảo đảm hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2020; Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân trong huyện, nhân dịp Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, Tết Dương lịch và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ huyện, triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội… Chủ tịch UBND huyện ban hành Chỉ thị về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, như sau:

1. Các thành viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

- Quán triệt, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong huyện và tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình nhằm bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục sản xuất, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

- Phân công cụ thể, bố trí cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên thường trực hàng ngày và trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

2. Từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần (đặc biệt là trong các ngày Tết Dương lịch, Tết nguyên đán):

a) Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị Trung ương, tỉnh, các trường học trên địa bàn:

Thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về những điều đảng viên không được làm.

Tuyệt đối không tổ chức đoàn thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho cán bộ lãnh đạo các cấp, công chức, viên chức dưới mọi hình thức. Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan không đi ra khỏi tỉnh trong dịp nghỉ Lễ, Tết nếu không có việc thật sự cần thiết, bảo đảm yêu cầu phòng dịch Covid-19.

Tuyệt đối không tổ chức tiệc tùng tất niên, liên hoan tổng kết; không tổ chức đoàn đi các lễ chùa, lễ hội, du xuân, du lịch (trừ các trường hợp đặc biệt theo chỉ đạo, phân công của cơ quan có thẩm quyền).

Tuyệt đối không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi, du lịch, lễ chùa.

b) Đối với các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức và cá nhân đang hoạt động trên địa bàn huyện:

Tuyệt đối không tổ chức đoàn thăm và chúc Tết các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Quán triệt, quản lý chặt chẽ người lao động trong công ty, đơn vị không đi ra khỏi địa phương trong dịp nghỉ Lễ, Tết nếu không có việc thật sự cần thiết.

Tuyệt đối không biếu, tặng quà cho cán bộ lãnh đạo các cấp, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước các cấp dưới mọi hình thức.

Tuyệt đối không tổ chức và không để nhân viên tự tổ chức: Tiệc tùng tất niên, liên hoan tổng kết, lễ chùa, lễ hội, vui chơi, du lịch và không mời cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức nhà nước các cấp trong huyện tham dự.

Giao Phòng LĐTB&XH phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng triển khai các nội dung trên đến các doanh nghiệp trên địa bàn; Phòng Nội vụ triển khai đến các tổ chức tôn giáo trong huyện.

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm:

a) Kiểm tra đôn đốc bảo đảm ổn định thị trường và cung cầu hàng hóa; kiểm tra đảm bảo tuyệt đối an toàn điện, tiết kiệm điện. Phối hợp với Điện lực Lập Thạch trong việc việc cung ứng điện đảm bảo ổn định, an toàn trong dịp trước, trong và sau Tết.

b) Phối hợp với Đội QLTT số 4 kiểm tra rà soát hàng giả, hàng nhái, kém phẩm chất, việc tăng giá, gom hàng đầu cơ tích trữ tại các trung tâm, các chợ; kiểm tra việc buôn bán lẻ tại các chợ (đặc biệt chợ cóc, chợ tạm...); chỉ đạo thực hiện tốt chương trình kế hoạch “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

c) Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý và chủ động, đề xuất các giải pháp nhằm kiên quyết kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, điều tiết khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông nhất là các tuyến đường trên địa bàn huyện. Chịu trách nhiệm nếu để tình trạng mất an toàn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện.

d) Huy động tối đa các loại phương tiện vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí cần thiết bảo đảm các hoạt động và công tác phòng chống dịch Covid-19. Hướng dẫn việc sử dụng ngân sách và xã hội hóa cho các hoạt động; kiểm soát chặt chẽ thu, chi ngân sách, không để tình trạng sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, lễ chùa, vui chơi, du lịch...

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

a) Chủ động theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai; xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, bảo đảm ổn định sản xuất, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi tại các địa phương; kịp thời ứng phó với rét đậm, rét hại, hạn hán, cháy rừng; hỗ trợ kịp thời giống cây trồng, vật nuôi, vắc xin, hóa chất sát trùng, thuốc bảo vệ thực vật theo quy định cho các địa phương để phòng chống dịch, phục vụ sản xuất, bảo đảm vệ sinh môi trường, ổn định đời sống cho nhân dân.

b) Theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh để kịp thời có phương án bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường, đặc biệt là không để dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại.

c) Kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ chứa, đê sông; bảo đảm an toàn hồ, đập, có các giải pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra; chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các Công ty thủy lợi có kế hoạch bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

d) Triển khai, thực hiện kế hoạch phong trào trồng cây năm 2022; tham mưu cho UBND huyện có văn bản chỉ đạo chung các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các xã, thị trấn (đường liên xã, liên thôn, ngõ xóm) ..., các trường: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, phải được phủ kín cây xanh theo quy hoạch (ưu tiên vận động xã hội hóa).

6. Văn phòng HĐND&UBND chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

a) Tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông - Xuân.

b) Chỉ đạo, thực hiện kiểm soát phòng, chống dịch bệnh và hướng dẫn người dân tự kiểm soát phòng, chống đại dịch Covid-19.

c) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh thuốc; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm về chất lượng thuốc, thuốc giả, thuốc không được phép lưu hành.

7. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

a) Chỉ đạo rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em (người có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người dân gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tổi thiểu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dân tộc thiểu số, công nhân trong các khu công nghiệp...) để kịp thời hỗ trợ, tặng quà, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết.

b) Nghiên cứu, đề xuất UBND huyện ban hành kế hoạch thăm, tặng quà Tết các đối tượng người nghèo, khó khăn, chính sách tại các địa phương, cơ sở trong huyện; thời gian truớc ngày 10/01/2022.

8. Ban chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

a) Chủ động nắm chắc tình hình địa phương, cơ sở; kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh và xử lý các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, không để bị động bất ngờ.

b) Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực tham gia và bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch, hỗ trợ các xã, thị trấn trong việc chỉnh trang đô thị, nông thôn mới, vệ sinh môi trường đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người dân vui xuân, lành mạnh, tiết kiệm (Đặc biệt triển khai ngay nội dung Bộ đội giúp dân trong phong trào Sáng — Xanh - Sạch đẹp).

9. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn:

a) Chủ động nắm chắc tình hình, bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối các hoạt động, các mục tiêu bảo vệ, các địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện, có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và đối tượng chống đối, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; bảo đảm an ninh thông tin, an toàn mạng.

b) Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu; chủ động, tích cực tham gia và bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

c) Tiếp tục triển khai có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế (buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả...) và vi phạm pháp luật về môi trường, về an toàn giao thông, về vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động người dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép; không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán.

d) Triển khai quyết liệt bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ; hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, cháy nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị xã, thị trấn có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông; bố trí lực lượng và phương tiện, ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm; giải tỏa kịp thời khi xảy ra ùn tắc, không để ùn tắc kéo dài, nhất là trong thời gian giáp Tết và ngay sau Tết; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.

đ) Tiếp tục thực hiện các phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú của công dân và người nước ngoài.

10. Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn:

a) Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương; Chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo quản lý các lễ hội, tổ chức đám ma, đám cưới,... không đúng quy định làm lây lan dịch bệnh.

b) Chủ động, phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và khách du lịch chấp hành nghiêm chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

c) Hướng dẫn các xã, thị trấn thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, không khí vui xuân, đón Tết của nhân dân, công tác bảo đảm hàng hóa, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các loại đối tượng.

11. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn:

Tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo cụ thể về môi trường; đặc biệt là môi trường nông thôn, cơ quan công sở, doanh nghiệp, khu dân cư, siêu thị, chợ…

12. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn:

a) Thông tin phổ biến rộng rãi nội dung Chỉ thị này; xây dựng chuyên trang, chuyên mục phản ánh mặt tốt, mặt không tốt; kịp thời đưa tin trên hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở, nêu bật thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh  trật tự, hoạt động văn hóa thể thao..., góp phần tạo không khí phấn khởi đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm trong nhân dân trên địa bàn huyện.

b) Tham mưu cho UBND huyện thực hiện việc trang trí, chỉnh trang đô thị tại khu vực trung tâm và một số địa điểm trên địa bàn huyện.

13. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn, tổ dân phố và tổ chức, thực hiện trên địa bàn:

a) Về công tác phòng, chống dịch Covid – 19:

- Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch xuống tận thôn, khu dân cư; tăng cường công tác quản lý nắm tình hình và việc di chuyển, biến động đi, đến của người dân (hàng ngày báo cáo về UBND huyện qua Văn phòng HĐND & UBND huyện trước 13 giờ 00).

- Thực hiện một số giải pháp tạm thời, cấp bách trước, trong, sau đợt nghỉ tết Dương lịch năm 2022, cụ thể:

+ Tuyên truyền để người dân đồng thuận, tự nguyện trong việc thực hiện xét nghiệm test nhanh Covid – 19 đối với các trường hợp đến/về địa phương từ các tỉnh, thành khác và các trường hợp đến/về địa phương từ các huyện, thành, thị trong tỉnh Vĩnh Phúc. UBND các xã, thị trấn nghiên cứu để bố trí các điểm test nhanh Covid – 19 theo từng khu dân cư, tổ dân phố, Tổ liên gia hoặc ở các địa điểm phù hợp, thuận tiện cho người dân.

+ Yêu cầu 100% các trường hợp đến/về địa phương phải thông báo trước (ít nhất 01 ngày) với chính quyền địa phương; thực hiện khai báo y tế trung thực trên http://tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng di động khác.

+ Nâng tỷ lệ xét nghiệm tầm soát test nhanh Covid – 19 (bằng hình thức mẫu gộp) đối với các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp xã, trong đó lưu ý xét nghiệm cho các trường hợp thường xuyên đi lại giữa các tỉnh, thành có dịch (đặc biệt lưu ý đến các trường hợp đến/về từ Hà Nội -  là tỉnh, thành đang phát sinh các ca bệnh mắc Covid – 19 đứng đầu cả nước) để phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid – 19.

+ Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã; BCĐ các xã, thị trấn phân công, bố trí lực lượng để kiểm tra chặt chẽ công tác phòng, chống dịch ở từng thôn, TDP, từng xóm, Tổ liên gia; yêu cầu các Tổ liên gia, Tổ Covid cộng đồng tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, báo cáo ngay các trường hợp từ các địa phương khác đến/về địa bàn để kịp thời theo dõi, cách ly theo quy định.

b) Chủ động, phối hợp tốt với các phòng, ban của huyện chỉ đạo các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; theo dõi tình hình thời tiết, triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi..., thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch - Vừa phát triển kinh tế".

c) Kiểm tra, rà soát phát động phong trào đoàn kết, tương thân tương ái, huy động các nguồn lực xã hội quan tâm đặc biệt đến các đối tượng chính sách, người già, trẻ nhỏ, cô đơn, tàn tật, yếu thế, khó khăn; các gia đình Liệt sỹ, Người có công, Mẹ VNAH.

d) Chỉ đạo Công an xã, các lực lượng chức năng tuyên truyền người dân tuyệt đối cấm việc uống rượu, say xỉn, vi phạm luật lệ giao thông, gây rối mất trật tự hoặc ẩu đả đánh nhau. Kiên quyết xử lý, xử phạt, thậm trí bắt giữ đối tượng sử dụng rượu, bia gây rối, vi phạm luật giao thông, thực hiện các hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và tính mạng người khác.

đ) Xây dựng và triển khai, thực hiện kế hoạch phát động phong trào trồng cây, yêu cầu năm 2022 rà soát tất cả 100% địa điểm các công sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đường liên xã, liên thôn, ngõ xóm ..., các trường: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, phải được phủ kín cây xanh theo quy hoạch (ưu tiên vận động xã hội hóa).

e) Triển khai thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

14. Trân trọng đề nghị:

- Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện các nội dung trên; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành dọc tích cực chủ động vào cuộc trong việc thực hiện chương trình xây dựng chỉnh trang đô thị, nông thôn, khôi phục giá trị văn hóa, thể dục thể thao truyền thống, thực hiện tốt chương trình sáng - xanh - sạch - đẹp.

- Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư các xã, thị trấn chỉ đạo cụ thể các nội dung trên; đồng ý chủ trương, kế hoạch triển khai của UBND cùng cấp, phân công các đồng chí Ủy viên Thường vụ trực tiếp phụ trách từng địa bàn.

- Đề nghị các Ban xây dựng Đảng, các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách các xã, thị trấn, ngành, lĩnh vực quan tâm, phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường vụ định kỳ hoặc đột xuất, phối hợp với UBND huyện giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

15. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, địa phương trong huyện phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hộ nghèo, đồng bào vùng dân tộc thiểu số; công nhân làm việc tại các doanh nghiệp..., bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết.

Giao Văn phòng HĐND & UBND huyện có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp báo cáo theo quy định.

----------------------------------

XEM FILE PDF TẠI ĐÂY

BBT

Ngày đăng: 30/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục