KINH TẾ - NÔNG NGHIỆP

Năm 2022, huyện Lập Thạch phấn đấu trồng 65.000 cây phân tán

 

Nhằm giữ ổn định tỷ lệ che phủ rừng 25%, đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của việc trồng cây phân tán trong nhân dân gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu. Năm 2022, huyện Lập Thạch phấn đấu trồng 65.000 cây phân tán, gồm các loài cây: Sấu, xà cừ, lát hoa, sao, bằng lăng, xoan, phượng, sữa… đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn ươm.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Lập Thạch kiểm tra các cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn phục vụ công tác trồng cây phân tán.

Địa điểm trồng cây sẽ được trồng tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, khu di tích lịch sử, khu tưởng niệm, đình, chùa, trụ sở cơ quan hành chính, trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, hành lang giao thông, trang trại, vườn hộ gia đình, các khu đất chưa sử dụng,... để trồng cây.

Để đạt kế hoạch đề ra, huyện Lập Thạch phát động phong trào toàn dân tham gia trồng cây đầu Xuân, nhằm huy động đông đảo các thành phần, học sinh - sinh viên và lực lượng vũ trang, hộ gia đình, hội viên, đoàn viên, MTTQ, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Công đoàn...; vận động các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị sự nghiệp, các trường học, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tích cực hưởng ứng trồng cây, trồng rừng, góp phần xây dựng huyện Lập Thạch ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong quá trình thực hiện trồng cây phân tán sẽ được giao cho tổ chức, cá nhân chăm sóc, bảo vệ bảo đảm cây sau khi trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 30/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*