HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Đoàn kết, thống nhất – Nhân tố thành công của Chi bộ thôn Vằng

 

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong những năm qua, Chi bộ thôn Vằng, xã Tử Du đã không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Thôn Vằng có 178 hộ, 615 nhân khẩu; Chi bộ có 22 đảng viên. Xác định đoàn kết là nền tảng, là yếu tố tiên quyết cho mọi thành công, bởi vậy, Chi bộ luôn chú trọng thực hiện sự đoàn kết trong Đảng và trong Nhân dân. Từng đảng viên trong chi bộ luôn chủ động, tự giác nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị, từ đó thống nhất về hành động của mỗi đảng viên, chi ủy, chi bộ. Bất kể việc gì, chi ủy đều họp bàn thật kỹ các phương án, thống nhất hành động trước khi đưa ra họp, xin ý kiến của đảng viên trong chi bộ và nhân dân. Cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nhờ vậy, các nhiệm vụ đề ra trong chi bộ đều được triển khai thực hiện tốt.

Để tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc trong sinh hoạt chi bộ. Tại các buổi sinh hoạt định kỳ, Chi bộ tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất năng lực, phong cách làm việc của mỗi đảng viên. Qua kiểm điểm, ý thức tự phê bình và phê bình của đảng viên được nâng lên; tính chiến đấu và bản lĩnh chính trị của mỗi đảng viên được nâng cao.

Công tác kiểm tra, giám sát được chi bộ thực hiện đúng theo kế hoạch. Hàng năm, tổ chức kiểm tra đảng viên, đạt 100% kế hoạch đề ra. Đảng ủy xã cũng tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề và kiểm tra chi bộ về việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy. Chi bộ không có trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Chi bộ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch các khoản thu, chi vận động đóng góp xây dựng các công trình và công tác an sinh xã hội của thôn, được người dân đồng tình hưởng ứng cao và đã đạt được những kết quả tích cực. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, chi bộ đã vận động nhân dân hiến 1.340m2 đất và  250 ngày công; xây dựng được 3 tuyến rãnh thoát nước thải với tổng chiều dài 465m; xây dựng cổng làng văn hóa với tổng số tiền196 triệu đồng từ nguồn đóng góp, ủng hộ của nhân dân. Bên cạnh đó, chi bộ tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB tuyến đường vành đai II từ Tử Du đi Tiên Lữ, không yêu sách, đòi đền bù giá cao. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, chi bộ tuyên truyền người dân trong thôn tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch, thực hiện tốt thông điệp 5K, đoàn kết, hỗ trợ những hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Để giúp người dân phát triển kinh tế, hàng năm, Chi bộ phân công đảng viên thường xuyên nắm bắt tình hình, tìm hiểu nguyện vọng từng hộ gia đình, hướng dẫn người dân áp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Nhiều hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được các đảng viên giúp đỡ, định hướng cách làm ăn, hỗ trợ làm các thủ tục vay vốn ưu đãi để phát triển trồng trọt, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo. Hiện thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 34.670 triệu đồng/người/năm; giảm số hộ nghèo còn 3 hộ (chiếm1,6%).

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhiều năm liền Chi bộ thôn Vằng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Hàng năm, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phạm Huệ

Ngày đăng: 29/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*