HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Để làm rõ tính chính xác, khách quan, toàn diện của các báo cáo trình HĐND huyện, cung cấp thông tin, cơ sở giúp các đại biểu HĐND huyện xem xét thảo luận, quyết định tại kỳ họp. Sáng ngày 21/12/2021, Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi thẩm tra các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến đối với 5 báo cáo, trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022… Tại buổi thẩm tra, các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến vào một số văn bản quan trọng trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông qua thẩm tra giúp làm rõ tính chính xác, khách quan, toàn diện của các báo cáo trình HĐND huyện, đồng thời là cơ sở giúp các đại biểu HĐND huyện xem xét thảo luận, quyết định tại kỳ họp.

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 21/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục