KINH TẾ - NÔNG NGHIỆP

Lập Thạch có 4 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021


Chiều ngày 17/12/2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch - Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Vĩnh Phúc (gọi tắt là Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP) chủ trì hội nghị.

 

C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh Đức chụp\IMG_1022.jpg

 

Đồng chí Nguyễn Văn Khước Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh năm 2021 có 23 hồ sơ của 15 chủ thể (4 công ty, 3 hợp tác xã, 8 hộ gia đình) thuộc 6 huyện. Trong đó, huyện Bình Xuyên 06 hồ sơ, huyện Lập Thạch 04 hồ sơ, huyện Sông Lô 02 hồ sơ, huyện Tam Đảo 01 hồ sơ, huyện Yên Lạc 04 hồ sơ, huyện Vĩnh Tường 06 hồ sơ.

Trong 23 sản phẩm được đánh giá, phân hạng thuộc các nhóm: 05 sản phẩm nhóm thực phẩm tươi sống; 05 sản phẩm nhóm thực phẩm chế biến; 03 sản phẩm nhóm thực phẩm thô sơ chế; 01 sản phẩm nhóm gia vị; 01 sản phẩm nhóm chè; 01 sản phẩm nhóm đồ uống không cồn; 06 sản phẩm đồ uống có cồn; 01 sản phẩm nhóm thực phẩm chức năng, thuốc từ dược liệu, Y học cổ truyền. Đây đều là những sản phẩm đặc sản, đặc trưng, truyền thống địa phương và đều đảm bảo sử dụng 75% nguồn nguyên liệu trong tỉnh, là sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, đạt chất lượng tốt, quy trình sản xuất đảm bảo các quy định về môi trường, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc và bao bì nhãn mác, có khả năng tiếp thị, hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

 

C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh Đức chụp\IMG_1048.jpg

 

Các Đại biểu tham gia hội nghị thăm quan các sản phẩm OCOP năm 2021

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh năm 2021 đã tiến hành bỏ phiếu các sản phẩm. Kết quả, có 21/23 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao, 17 sản phẩm đạt 3 sao.

Trong các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh năm 2021 huyện Lập Thạch có 4 sản phẩm được phân hạng 3 sao bao gồm: sản phẩm Cá thính Dũng Hoa của hộ kinh doanh Trần Thị Liên Hoa, thị Trấn Lập Thạch; 02 sản phẩm Xúc xích thảo quế hương vị pho mai Bình Minh và Giò lụa Thảo Quế của HTX Chăn nuôi Bình Minh, xã Bàn Giản; sản phẩm Dấm cao cấp Thủy Phương của HTX sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm sạch Thủy Phương, xã Tiên Lữ.

Từ khi tỉnh Vĩnh Phúc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ năm 2019 đến nay, huyện Lập Thạch có 7 sản phẩm tham gia và đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các chủ thể có các sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh cần tiếp tục cải tiến mẫu mã sản phẩm, nghiên cứu thay thế các bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường, quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, phát triển sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh trên thị trường.

Hồng Vân

Ngày đăng: 20/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*